Download  Print this page

Live Memory Playback Op Het Hdd/dvd-deck - JVC DR-MX1S Gebruiksaanwijzing

Dvd/hdd videorecorder en videocassetterecorder.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

LIVE MEMORY PLAYBACK OP HET HDD/DVD-DECK

46
NE
Live Memory Playback
Zet het apparaat aan.
Zet de tv aan en kies de stand AV.
Schuif de TV/CABLE/SAT/DVD-schakelaar naar DVD.
Druk op het apparaat een paar keer op DV/HDD/DVD om het
HDD- of DVD-deck te selecteren.
Dit apparaat legt beeld- en geluid vast op een harde schijf en
DVD-RAM-discs in plaats van op een videoband en kan de
opgenomen beelden ook weer afspelen. Deze techniek maakt het
mogelijk gegevens met zeer hoge snelheid te schrijven en te
lezen. Conventionele videorecorders kunnen dit niet. Hierdoor is
gelijktijdig opnemen en afspelen mogelijk.
Draaien met hoge snelheid
Opnemen
(Schrijven met hoge
snelheid)
Het afspelen van een programma dat gelijktijdig wordt
opgenomen, noemen wij ALive Memory PlaybackB. Er is een
vertraging tussen het moment van opname en het moment van
afspelen zoals de onderstaande afbeelding laat zien.
Actueel afspeelpunt
(Live Memory Playback)
Beginpunt opname
0
30 min.
Thans verstreken opnametijd
Niet alleen kan dit HDD-recorderdeck een eerder opgenomen
programma afspelen en tegelijk een ander programma (eventueel
tijdgestuurd) opnemen maar het kan ook een programma afspelen
dat op hetzelfde moment opgenomen wordt.
Afspelen
(Lezen met hoge
snelheid)
Actuele opnamepositie
(Opnamepunt)
Afspelen gaat
Opnemen gaat door
door
1 uur
Statusweergave opnemen/afspelen
CABLE/SAT
TV
LIVE
NAVIGATION
NAVIGATION
Druk op
Library Database op te roepen en kies vervolgens een
programma dat u wilt afspelen. (
8
ON SCREEN
U kunt de Live Memory Playback-status controleren
ON SCREEN
door op
op de voorgrond zichtbaar te maken. De huidige status
wordt op de voorgrond van het beeldscherm
weergegeven. (
gebruikenB)
OPMERKINGEN:
U kunt Live Memory Playback pas starten plm. 30 seconden
nadat u de opname op de DVD-RAM disc gestart hebt maar bij
het HDD-deck kunt u Live Memory Playback al starten direct
nadat u de opname gestart hebt.
Hoewel snelzoeken tijdens Live Memory Playback tot 30
seconden vóór het actuele opnamepunt mogelijk is als het
actuele opnamepunt eenmaal is bereikt, hervat het apparaat
normaal afspelen en houdt het een vertraging van plm. 30
seconden aan zodat opnemen en afspelen kunnen doorgaan.
Wanneer u bij timer-opnamen Live Memory Playback inschakelt,
gaat het afspelen zelfs door na het einde van de opname.
Als u bij timer-opnamen Live Memory Playback inschakelt, wordt
het afspelen net voordat de timer-opname begint automatisch
gestopt waarna de opname wordt gestart wanneer het volgende
timerprogramma begint.
Zelfs als u tijdens de Live Memory Playback op R drukt, is het
niet mogelijk Directe timer-opnamen (ITR) te maken. (A pag. 38)
Druk op o om het programma dat wordt opgenomen weer te
geven en voer vervolgens de ITR-instellingen in.
Het is mogelijk dat het afspelen tijdens Live Memory Playback
kort wordt onderbroken doch dit heeft geen gevolgen voor de
opname.
Live Memory Playback is niet mogelijk wanneer u opneemt van
een DV-bron. (A pag. 68, ADV dubben (alleen HDD- en DVD-
deck)B)
Wanneer u op LIVE CHECK drukt om het beeld weer te geven
dat momenteel wordt opgenomen, is het beeldformaat mogelijk
niet correct.
Druk op R of LIVE om Live Memory Playback te stoppen.
Ook als u het ALIVE MEMORYB in AHDD-INSTEL.B op een andere
stand instelt dan AUITB kunt u Live Memory Playback niet
activeren omdat tijdelijk opnemen op HDD stopt tijdens opnemen
op DVD.
DVD
om het navigatiemenu van de
A
pag. 57)
te drukken om de staafmeter
A
pag. 14, ALive Memory Playback

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for JVC DR-MX1S

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: