Download  Print this page

Lahendage Faksiprobleemid - HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

Lahendage faksiprobleemid

Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruannet võimalike lahenduste saamiseks. Lisateavet vaadake Starter CD-l
asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist aruannet.
Seadmel on probleeme
fakside saatmise ja
vastuvõtuga
Kontrollige, et kasutaksite seadmega komplekti kuuluvat telefonijuhet.
Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Kontrollige, ega
mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni
muu seade ei ole liini hõivanud. Näiteks ei saa seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on
hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.
Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. Proovige seade
ühendada otse telefonivõrgu seinapistikupessa.
Veenduge, et telefonikaabli üks ots on ühendatud telefonivõrgu seinapistikupessa ja teine ots
seadme tagaküljel asuvasse "1-LINE" märgistusega porti.
Proovige valimistooni olemasolu kontrollimiseks ühendada samasse telefoni seinapistikupessa
korras telefon — kui te valimistooni ei kuule, pöörduge telefoniliini kontrollimiseks telefoniteenuse
pakkuja poole.
Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega
vastu võtta. Kontrollimaks, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline
analoogtelefoniaparaat ja kuulake, kas valimistoon on olemas. Kui liinil pole tavapärast
kuuldavat valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digiaparaadi ühendamiseks.
Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.
Telefoniliinil võib olla mürahäiringud. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on
halb (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Kontrollige telefoniliini
helikvaliteeti. Selleks ühendage seinakontakti telefon ja kuulake, kas kostub staatilist heli või
muud müra. Kui kuulete müra, lülitage veaparandusrežiim Error Correction Mode (ECM) välja
ja proovige uuesti faksida.
Kui kasutate digitaalset abonendiliini (DSL), veenduge, et liinile on ühendatud DSL-filter. Ilma
filtrita faksi saatmine ei õnnestu.
Kui kasutate kodukeskjaama (PBX) või digitaalvõrgu (ISDN) ühendusterminali, veenduge, et
seade on ühendatud õigesse pistikupessa ja et ühendusterminal on seadistatud vastavalt teie
riigi/regiooni sätetele.
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series