Download  Print this page

Faksi Seadistamine - HP Officejet Getting Started Manual

Hide thumbs

Advertisement

Faksi seadistamine

Käesolevas tutvumisjuhendis on juhised faksi
seadistamiseks.
Seadmega kaasasoleva faksi karakteristikute kohta
saate lisateavet Stardi CD elektroonilisest
kasutajajuhendist.
1. juhis: Tuvastage kasutuseloleva telefonisüsteemi tüüp
(paralleelne või järjestikune)
Enne faksi seadistamise alustamist uurige välja, mis
tüüpi telefonisüsteemi teie riigis/regioonis kasutatakse.
Seadme seadistamise juhised erinevad
MÄRKUS.
olenevalt sellest, kas kasutatakse järjestik- või
paralleelühendust.
Kui te järgnevast loetelust oma riiki/regiooni ei leia, on
teil tõenäoliselt järjestikku ühendatav telefonisüsteem.
Kui te pole kindel, milline telefonisüsteem (järjestikune
või paralleelne) teil on, küsige seda oma piirkonna
telefoniettevõttelt.
Paralleelselt ühendatava
telefonisüsteemiga riigid/regioonid
Paralleelselt ühendatavas telefonisüsteemis saate
telefoniseadmeid liinile ühendada, kasutades seadme
tagaküljel asuvat liidest "2-EXT".
Argentina
Austraalia
Kanada
Tšiili
Kolumbia
Kreeka
Indoneesia
Iirimaa
Korea
Ladina-Ameerika
Mehhiko
Filipiinid
Portugal
Venemaa
Singapur
Hispaania
Tai
USA
Vietnam
HOIATUS. Kui te ei kasuta seadme telefonivõrku
ühendamiseks seadme komplektis olevat juhet, ei pruugi
fakside saatmine õnnestuda.
Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest
telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas
võivad olla. Kui seadmega saadud telefonijuhe on liiga lühike,
vt "Lahendage faksiprobleemid".
MÄRKUS.
telefonisüsteemi, soovitab HP seadme ühendamiseks
telefonivõrgu pistikupesaga kasutada seadmega kaasas
olevat kahesoonelist telefonijuhet.
Paralleelse telefonisüsteemi korral minge "2. juhis:
Määrake telefoniliini tüüp (eriotstarbeline või jagatud
liin)".
Järjestikku ühendatava
telefonisüsteemiga riigid/regioonid
Järjestikku ühendatava telefonisüsteemi puhul ei
võimalda seadme pistikupesa "2-EXT" paralleelsete
telefoniseadmete (modemite, telefonide ja
automaatvastajate) füüsilist ühendamist. Selle
asemel tuleb kõik seadmed ühendada telefoni
seinapistikusse.
MÄRKUS.
Brasiilia
järjestiktüüpi telefonisüsteeme, võib seadmega
Hiina
komplekti kuuluvale telefonijuhtmele olla lisatud
India
spetsiaalne seinapistik. Selle abil saate
kombainseadmega samasse telefonivõrgu
Jaapan
seinapistikupessa ühendada ka teisi telefoniseadmeid.
Malaisia
Poola
Teavet faksi seadistamise kohta, mis kasutab
Saudi Araabia
järjestikühendusega telefonisüsteemi vaadake oma
riigi/regiooni jaoks ette nähtud veebilehelt
Taiwan
(Fax Configuration Web site).
Venezuela
Austria
Belgia (flaamikeelne)
Belgia (prantsuskeelne)
Kui kasutate paralleelselt ühendatavat
Teatud riikides/regioonides, kus kasutatakse
www.hp.com/at/faxconfig
www.hp.be/nl/faxconfig
www.hp.be/fr/faxconfig
15

Advertisement

loading

  Related Manuals for HP Officejet

This manual is also suitable for:

Officejet proOfficejet seriesOfficejet pro series