Download  Print this page

Advertisement

4
TOLMUMOODULI PUHASTAMINE
4-1 MILLAL TOLMUMOODULIT PUHASTADA?
- Kui imemisfunktsioon on koristamise ajal märkimisväärselt vähenenud, kontrollige palun
tolmumoodulit alljärgnevalt kirjeldatud viisil.
Suction is significantly weakened during cleaning.
Shaking sound of inlet stuck to the floor (soft mats, blankets, etc.) is heard.
KÄEPIDEME KONTROL-
LIMINE
Keerake tolmuimeja võimsus maksi-
maalsele tasemele ‚MAX'
Kui filtrit kontrolliv märgutuli
valgustub punaselt sisselaskeava
hoidmisel põrandast 10 cm kõr-
gusel, puhastage see.
Kui märgutuli valgustub,
tühjendage palun tolmumoodul
(4-2) vastavalt joonistel näidatule.
ET-7

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: