Download Print this page

Advertisement

User manual
Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Användar-handbok
PhotoFrame™
Modern
| Benutzerhandbuch
| Manuale per l'utent
9FF2M4
| Manual del usuario
| Manual do usuário
9FF2
Classic
9FF2CWO
9FF2CMI
9FF2CME

Advertisement

   Also See for Philips 9FF2

   Summary of Contents for Philips 9FF2

 • Page 1

  User manual Manuel d’utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario Gebruikershandleiding | Manuale per l'utent | Manual do usuário Användar-handbok PhotoFrame™ 9FF2 Classic 9FF2CWO Modern 9FF2CMI 9FF2M4 9FF2CME...

 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Philips © 2006 2006.8 Eerste versie V06.08.10 4.1 Diavoorstellingen ....- 32 - —1— 1. Aan de slag ....... - 3 - 4.1.1 Nieuwe diavoorstelling maken .. - 32 - 1.1 Verpakkingslijst ......- 3 - 4.1.2 Alle albums of een geselecteerde 1.2 Eerste installatie ......

 • Page 3

  Inleiding Het digitale PhotoFrame™ van Philips kan verticaal en horizontaal worden geplaatst, dus het is geschikt voor alle foto's. Dankzij de interne oplaadbare batterij kunt u het digitale PhotoFrame™ laten circuleren en foto's laten zien zonder dat u een netsnoer nodig hebt. Of u kunt het PhotoFrame™...

 • Page 4: Aan De Slag

  1. Aan de slag Verpakkingslijst Digitaal PhotoFrame™ Voedingsadapter USB-kabel naar PC (mannelijke stekker van B-type) Snelstartgids Gebruikershandleiding en Auto Run-software op CD Overige benodigdheden Stopcontact Digitale foto's op geheugenkaart of PC - 3 - Elektronica van Philips...

 • Page 5: Eerste Installatie

  De interne batterij wordt opgeladen en het batterijlampje gaat blauw knipperen. Dit duurt ongeveer 3 uur. Opmerking: om veiligheidsredenen en voor een optimale stabiliteit raadt Philips aan om de standaard in te stellen onder een hoek die wordt bepaald door de twee klikposities. Als u andere posities gebruikt, kan het PhotoFrame™...

 • Page 6: Bedieningsknoppen

  1.2.2 Bedieningsknoppen Diavoorstelling afspelen/stoppen Navigatiecontroller/OK Menu Stand-byknop Aan-uitknop • Gebruik uw PhotoFrame™ door op de bedieningsknoppen aan de achterkant te drukken. • De bedieningsknoppen en instructies worden onderaan het menuscherm weergegeven. Navigatiecontroller - 5 - Elektronica van Philips...

 • Page 7: Het Photoframe™ Inschakelen

  1.2.3 Het PhotoFrame™ inschakelen Druk op de aan-uitknop. Het aan-uitlampje is blauw en er wordt een diavoorstelling afgespeeld - 6 - Elektronica van Philips...

 • Page 8: De Gewenste Taal Selecteren

  Japans). Druk op de OK-knop om uw selectie te bevestigen. De nieuwe instelling wordt onmiddellijk van kracht. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 7 - Elektronica van Philips...

 • Page 9: Tijd, Datum En Klok Instellen

  (Herinnering gebeurtenis) en de functies voor automatisch in- en uitschakelen kunnen worden ingesteld. Opmerking 2: klok weergeven U kunt in de modus Slideshow (Diavoorstelling) en de modus Browse (Bladeren) een klok op het scherm laten weergeven boven uw foto's. - 8 - Elektronica van Philips...

 • Page 10: Foto's Vanaf De Geheugenkaart Afspelen

  BELANGRIJKE MEDEDELING: het PhotoFrame™ van Philips biedt geen ondersteuning voor Memory Stick Duo, PRO Duo en RS-MMC, zelfs niet met een adapter. Opmerking: als u foto's wilt kopiëren van de geheugenkaart naar het PhotoFrame™ leest u het gedeelte over het kopiëren van foto's.

 • Page 11: Foto's Kopiëren Vanaf De Pc

  • Na een paar seconden worden alle foto's gekopieerd naar het standaardalbum in het PhotoFrame™. Opmerking: koppel het PhotoFrame™ niet los tijdens het kopiëren of overdragen van foto's tussen de PC en het PhotoFrame™. - 10 - Elektronica van Philips...

 • Page 12: Van Foto's Genieten

  Opmerking 3: foto's kunnen eenvoudig worden bewerkt in de modus Slideshow (Diavoorstelling) door te drukken op de OK-knop. Als u rechtstreeks naar de miniatuurmodus wilt gaan, leest u gedeelte over het menu Photos (Foto's). - 11 - Elektronica van Philips...

 • Page 13: Foto's En Albums Beheren

  16 afbeeldingen te bladeren. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. U kunt ook naar links navigeren om terug te bladeren door de menu's. - 12 - Elektronica van Philips...

 • Page 14: Snelle Toegang Tot Miniaturen

  Druk op de menuknop om het menu Photos (Foto's) te openen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. U kunt ook naar links navigeren om terug te bladeren door de menu's. - 13 - Elektronica van Philips...

 • Page 15: Menu Photos (foto's)

  Selecteer het pictogram Photos (Foto's) en navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het menu Photos (Foto's) te openen. Navigeer naar beneden om de media te selecteren waar u doorheen wilt bladeren. Navigeer naar rechts om het gewenste album te openen. - 14 - Elektronica van Philips...

 • Page 16

  WAARSCHUWING: verwijder de geheugenkaart niet voordat het kopiëren is voltooid (het kopieerscherm is verdwenen). Opmerking: als er wordt gelezen vanaf een mediakaart, bijv. een SD-kaart, kunnen er twee mappen (PC-map en Camera-map) worden weergegeven in het PhotoFrame™. - 15 - Elektronica van Philips...

 • Page 17

  Kopieer de foto's op het PhotoFrame™ op dezelfde manier als waarop u de inhoud van een digitale camera overbrengt naar een PC. Alle foto's worden opgeslagen in de submappen van de van map DCIM op de harde schijf van het PhotoFrame™. - 16 - Elektronica van Philips...

 • Page 18: Foto's Verwijderen

  Druk op de menuknop als u alle gewenste foto's hebt geselecteerd. Navigeer naar beneden om Yes (Ja) te selecteren voor het verwijderen van foto's. Druk op OK om de verwijdering te bevestigen. - 17 - Elektronica van Philips...

 • Page 19

  Opmerking: als u foto's op de geheugenkaart wilt verwijderen, moet deze functie op de geheugenkaart zijn ingeschakeld. Als u dat wilt doen, leest u het gedeelte over het installeren van de geheugenkaart. - 18 - Elektronica van Philips...

 • Page 20: Roteren, In- En Uitzoomen En Bijsnijden

  Navigeer naar beneden om de rotatie te selecteren. Druk op OK om de rotatie te bevestigen. Vervolgens wordt het venster voor de bijsnijdfunctie weergegeven. Opmerking: als u uw foto's niet wilt bijsnijden, drukt u op de knop Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen). - 19 - Elektronica van Philips...

 • Page 21

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om terug te keren naar het hoofdmenu. U kunt ook naar links navigeren om terug te bladeren door de menu's. - 20 - Elektronica van Philips...

 • Page 22

  Navigeer naar rechts om het gewenste album te openen. Navigeer naar rechts om de foto's in het gekozen album weer te geven. Gebruik de zoom +-knop om het bijsnijdframe te verkleinen. Gebruik de navigatieknop om het frame om de afbeelding te plaatsen. - 21 - Elektronica van Philips...

 • Page 23

  Druk op OK om de bijsnijding te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 22 - Elektronica van Philips...

 • Page 24: Foto's Verplaatsen

  Druk op de menuknop als u alle gewenste foto's hebt geselecteerd. menu Photos (Foto's) Druk op de menuknop om het te openen. Move to Album (Ga naar album). Navigeer naar beneden naar - 23 - Elektronica van Philips...

 • Page 25

  Navigeer naar beneden om de opslagbron en vervolgens het album te selecteren en druk op OK om het album te verplaatsen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 24 - Elektronica van Philips...

 • Page 26: Foto-effecten

  Photos (Foto's) Druk op de menuknop om het te openen. Navigeer naar beneden om naar Photo Effects (Foto-effecten) te gaan. (U kunt kiezen uit No Effect (Geen effect), Black and White (Zwart-wit) of Sepia.) - 25 - Elektronica van Philips...

 • Page 27

  Druk op OK om het effect toe te passen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: effecten kunnen worden verwijderd door “No effect” (Geen effect) te selecteren. - 26 - Elektronica van Philips...

 • Page 28: Frames

  Navigeer naar rechts om de foto's in het gekozen album weer te geven. Druk op de OK-knop om de foto te selecteren waaraan u het frame wilt toevoegen. Navigeer naar beneden om het gewenste frame te selecteren. - 27 - Elektronica van Philips...

 • Page 29

  Druk op OK om het frame toe te passen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: frames kunnen worden verwijderd door “No frame” (Geen frame) te selecteren. - 28 - Elektronica van Philips...

 • Page 30: Menu Album

  Markeer ENTER en druk op de OK-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame™-menu. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 29 - Elektronica van Philips...

 • Page 31: Naam Van Album Wijzigen

  Markeer ENTER en druk op de OK-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het menu Photo Frame (PhotoFrame™). Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 30 - Elektronica van Philips...

 • Page 32: Album Verwijderen

  Navigeer naar beneden om album te selecteren dat u wilt verwijderen. Navigeer naar rechts om Yes/No (Ja/Nee) te selecteren. Druk op de OK-knop om te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 31 - Elektronica van Philips...

 • Page 33: Diavoorstellingen Maken En Beheren

  Druk op OK om het album toe te voegen. Herhaal dit tot u klaar bent. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 32 - Elektronica van Philips...

 • Page 34: Alle Albums Of Een Geselecteerde Diavoorstelling Afspelen

  Navigeer naar boven en beneden om alle albums of afzonderlijke albums te selecteren. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om de diavoorstelling af te spelen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 33 - Elektronica van Philips...

 • Page 35: Album Toevoegen Aan Diavoorstelling

  Navigeer naar beneden om naar de diavoorstelling te gaan waaraan het album moet worden toegevoegd. Druk op de menuknop. Navigeer naar rechts om het album te kiezen dat moet worden toegevoegd en druk op OK om het album toe te voegen. - 34 - Elektronica van Philips...

 • Page 36

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 35 - Elektronica van Philips...

 • Page 37: Album Verwijderen Uit Diavoorstelling

  Navigeer naar beneden om het album te selecteren dat u wilt verwijderen. Druk op OK om het album te verwijderen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 36 - Elektronica van Philips...

 • Page 38: Naam Diavoorstelling Wijzigen

  Navigeer naar beneden om naar de diavoorstelling te gaan die u wilt selecteren en druk op de menuknop. Navigeer naar beneden om naar Rename Slideshow (Naam van diavoorstelling wijzigen) te gaan en druk op OK om naar het schermtoetsenbord te gaan. - 37 - Elektronica van Philips...

 • Page 39

  Markeer ENTER en druk op de OK-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame™-menu. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 38 - Elektronica van Philips...

 • Page 40: Diavoorstelling Verwijderen

  Navigeer naar beneden om naar Delete Slideshow (Diavoorstelling verwijderen) te gaan. Navigeer naar rechts om naar Yes (Ja) of No (Nee) te gaan. Navigeer naar beneden om naar Yes (Ja) te gaan en druk op OK om de instelling te bevestigen. - 39 - Elektronica van Philips...

 • Page 41

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 40 - Elektronica van Philips...

 • Page 42: Volgorde Van De Diavoorstelling

  Navigeer naar beneden om het menu Slideshow Sequence (Volgorde van de diavoorstelling) weer te geven. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 41 - Elektronica van Philips...

 • Page 43: Overgangseffecten

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking 1: deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen. Opmerking 2: Random (Willekeurig) speelt verschillende effecten in willekeurige volgorde af tijdens de overgangen in de diavoorstelling. - 42 - Elektronica van Philips...

 • Page 44: Frequentie

  Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het diavoorstellingsmenu weer te geven. Navigeer naar beneden om het frequentiemenu weer te geven. Navigeer naar rechts. Navigeer naar beneden om naar de gewenste overgangstijd te gaan. Druk ter bevestiging op OK - 43 - Elektronica van Philips...

 • Page 45

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: deze functie is beschikbaar voor alle diavoorstellingen die op alle soorten media zijn opgeslagen. - 44 - Elektronica van Philips...

 • Page 46: Collage

  Druk ter bevestiging op OK. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. Opmerking: als u Random (Willekeurig) selecteert, gebruikt het PhotoFrame™ verschillende indelingen voor collages in willekeurige volgorde. - 45 - Elektronica van Philips...

 • Page 47: Achtergrondkleur

  Navigeer naar boven en naar beneden om de kleur te kiezen (u hebt de keuze tussen zwart of wit) en klik op OK om te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 46 - Elektronica van Philips...

 • Page 48: Klok Weergeven

  Navigeer naar boven en naar beneden om de kleur te kiezen (u hebt de keuze tussen zwart of wit) en klik op OK om te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 47 - Elektronica van Philips...

 • Page 49: Installatie

  Navigeer naar boven en naar beneden om de helderheid in te stellen. Druk op de knop Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu te verlaten of navigeer naar links om terug te gaan naar het voorgaande menu. - 48 - Elektronica van Philips...

 • Page 50: Taal

  Japans). Druk op de OK-knop om uw selectie te bevestigen. De nieuwe instelling wordt onmiddellijk van kracht. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 49 - Elektronica van Philips...

 • Page 51: Geheugenkaart

  Navigeer naar rechts en selecteer Do Not Allow (Niet toestaan) of Allow (Toestaan). Druk op OK om de keuze te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 50 - Elektronica van Philips...

 • Page 52: Herinnering Gebeurtenis

  Gebruik de navigatieknoppen en de OK-knop om de naam van het album in te voeren dat u wilt maken. U kunt maximaal 24 tekens invoeren. Markeer ENTER en druk op de OK-knop om de naam te bevestigen en terug te gaan naar het PhotoFrame™-menu. - 51 - Elektronica van Philips...

 • Page 53

  Navigeer naar rechts om naar de albumlijst te gaan. Navigeer naar beneden om een album te selecteren. Navigeer naar rechts om naar de miniatuurweergaven te gaan. Navigeer om een foto te selecteren. Druk op OK om de selectie te bevestigen. - 52 - Elektronica van Philips...

 • Page 54

  Navigeer naar links en naar rechts om de dagen, maanden en jaren te selecteren. Navigeer naar boven en naar beneden voor de dagen, maanden en jaren. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 53 - Elektronica van Philips...

 • Page 55

  Navigeer naar boven en naar beneden om Yes (Ja) of No (Nee) te selecteren. Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 54 - Elektronica van Philips...

 • Page 56: Herinnering Met Sluimerfunctie

  (Aan)/Off (Uit), 5 minutes (5 minuten) of 10 minutes (10 minuten). Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 55 - Elektronica van Philips...

 • Page 57: Tijd, Datum En Klok

  Navigeer naar rechts en vervolgens naar boven en beneden om No Clock (Geen klok), Full Screen (Volledig scherm), In Slideshow (In diavoorstelling) of Both (Beide) te selecteren Druk op de OK-knop om de selectie te bevestigen. - 56 - Elektronica van Philips...

 • Page 58

  Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. OPMERKING: dit dient u te doen voordat de Event Reminder (Herinnering gebeurtenis) en de functies voor automatisch in- en uitschakelen kunnen worden ingesteld. - 57 - Elektronica van Philips...

 • Page 59: Autom. In- En Uitschakelen

  Opmerking: er zijn 3 tijdsperioden voor ochtend, lunch en avond. Een hele dag kan echter ook worden ingesteld als 1 tijdsperiode. Iedere tijdsperiode heeft 3 opties (inschakelen, autom. aan en autom. uit). Navigeer naar rechts om het menu weer te geven. - 58 - Elektronica van Philips...

 • Page 60

  Navigeer naar rechts of druk op de OK-knop om het menu Setup (Instellen) weer te geven. Navigeer naar beneden om de functie Auto On/Off (Autom. aan/uit) te selecteren. Navigeer naar rechts naar Weekend (Weekend). - 59 - Elektronica van Philips...

 • Page 61

  Opmerking 2: Als u het PhotoFrame™ wilt inschakelen terwijl de instelling voor automatisch uitschakelen actief is, drukt u op een willekeurige toets. Het Photo Frame™ is dan actief tot het tijdstip waarop u de automatische uitschakelingstijd hebt ingesteld. - 60 - Elektronica van Philips...

 • Page 62: Autom. Kantelfunctie

  Navigeer naar rechts om naar On (Aan) of Off (Uit) te gaan. Druk op OK om de selectie te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 61 - Elektronica van Philips...

 • Page 63: Pieptoon In- En Uitschakelen

  Navigeer naar rechts om naar On (Aan) of Off (Uit) te gaan. Navigeer naar beneden of druk op OK om de selectie te bevestigen. Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om het menu af te sluiten en de diavoorstelling te starten. - 62 - Elektronica van Philips...

 • Page 64: Status

  (type kaart en de vrije ruimte die beschikbaar is). Druk op Play Slideshow (Diavoorstelling afspelen) om dit menu te verlaten en de diavoorstelling af te spelen of druk op OK om af te sluiten. - 63 - Elektronica van Philips...

 • Page 65: Help-informatie Weergeven

  Aangesloten media: (een lijst van alle geheugenkaarten die aangesloten zijn op het PhotoFrame™) Vrije ruimte van de aangesloten media: (beschikbare vrije ruimte in MB) Druk op de menuknop om het menu af te sluiten. - 64 - Elektronica van Philips...

 • Page 66: Omgang Met Photoframe

  Zorg dat u de standaard van uw PhotoFrame™ niet in de buurt van kabels zet, omdat kabels de standaard uit het PhotoFrame™ kunnen trekken, waardoor deze op de grond valt. Beperkingen voor temperatuur en vochtigheid Temperatuur in bedrijf: 0°C tot 45°C Vochtigheid: 20% tot 80% - 65 - Elektronica van Philips...

 • Page 67: Veelgestelde Vragen

  PhotoFrame™. Gebruik een PC-toepassing om deze beelden om te zetten naar het standaard JPEG- formaat zodat u ook deze beelden kunt bekijken op het PhotoFrame™. - 66 - Elektronica van Philips...

 • Page 68

  NIET leeggemaakt na deze bewerking. Opmerking: deze bewerking is niet van toepassing op foto's in submappen. V: Ondersteunt het PhotoFrame™ van Philips progressive JPEG's? A: Het PhotoFrame™ ondersteunt afbeeldingen in progressive JPEG-formaat, maar de diavoorstelling kan erg langzaam gaan.

 • Page 69: Specificaties

  - Foto's bewerken: Copy (Kopiëren), Delete (Verwijderen), Rotate (Roteren), Crop (Bijsnijden), Move (Verplaatsen) - Foto-effecten: Black and White (Zwart-wit), Frames (Frames), Sepia (Sepia) - Beheer diavoorstelling: Create slideshow (Diavoorstelling maken), Delete slideshow (Diavoorstelling verwijderen), Rename slideshow (Naam van diavoorstelling wijzigen) - 68 - Elektronica van Philips...

 • Page 70

  - Licenties: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI - Verstelbaar standaard: Roterend, Kantelbaar - Muurmontage / Montage op plafond Throw: Direct aan de muur te bevestigen - Ander gebruiksgemak: compatibel met Kensington-slot - 69 - Elektronica van Philips...

 • Page 71

  Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com...

This manual also for:

9ff2cwo, 9ff2cmi, 9ff2cme, 9ff2m4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: