Download Print this page

A Készülék Részei; Biztonsági Útmutató - Siemens MQ5N2 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Szívbõl gratulálunk új SIEMENS készüléke
megvásárlásához.
Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási
készülék mellett döntött.
A termékeinkkel kapcsolatos további
információkat az internetes oldalunkon
talál.
Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra
tervezték, a készülék háztartási vagy háztartás-
szerû mennyiségek feldolgozására készült.
A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minõ-
sül például az üzletekben, irodákban, mezõgaz-
dasági és más ipari létesítményekben található
munkahelyi konyhákban történõ használat, illetve
a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló
lakóépületekben a vendégek általi használat.
A készüléket csak a háztartásban szokásos
mennyiségek feldolgozására, és a háztartásban
szokásos ideig használja. Jelen használati
utasításban különbözõ modelleket írtunk le.
A képes oldalon a különbözõ modellek
áttekintése látható.
Kérjük, õrizze meg a használati útmutatót.
A készülék továbbadásakor adja oda vele
a használati utasítást is.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
N Keverõ/hajtómûegység
Tegye föl a keverõt/hajtómûegységet,
és kattintsa be.
O Bekapcsoló gomb
~ szabályozható sebesség
(3 fordulatszám-szabályozással)
Ä turbó-sebesség
A rúd-mixer addig van bekapcsolva, ameddig
a bekapcsoló gombot (a vagy b) lenyomva
tartja.
P Fordulatszám-szabályozás H/Ó
A fordulatszám fokozatmentesen állítható
(csak a 2a nyomógomb esetén).
– Elfordítás Ó irányban: csökkenti
a fordulatszámot.
– Elfordítás H irányban: növeli
a fordulatszámot.
Q Nyitó-nyomógombok
A keverõ/hajtómûegység levételéhez
egyszerre nyomja meg a nyitó-
nyomógombokat.
R Keverõ
Mûanyag (a) vagy fém (b)
(modelltõl függõen).
S Habverõ hajtómûegységgel
A habverõnek (a) be kell kattannia
a hajtómûegységbe (b).
T Fedeles turmixpohár
A turmixpohár (a) használatával megakadá-
lyozza a turmixolandó anyagok szétfröccse-
nését. Tegye a fedelet (b) a turmixpohárra,
hogy a feldolgozott anyag a pohárban
maradjon.
egyes modelleknél
(lásd a modellek áttekintését):
U Univerzális aprító (a) rátéttel (b), fedél (c)
és jégaprító kés (d)
Aprításhoz tegye föl a rátétet az univerzális
aprítóra, és fordítsa el az óramutató járásával
megegyezõ irányban, míg hallhatóan reteszel.
A feldolgozandó élelmiszer tárolásához tegye
a fedelet az univerzális aprítóra.
Ha az univerzális aprító nincs a normál tartozékok
között (lásd a modellek áttekintését), akkor
megrendelhetõ a ügyfélszolgálatnál (rendelési
szám 48 0397; nem tartalmazza a jégaprító kést).
Az univerzális aprítót szárított gyümölcs aprításához
vagy kenyérre kenhetõ mézes krém készítéséhez
maximális készülékteljesítmény mellett használja
(a recept utasításai szerint).
V Fali tartó
A rúd-mixer tárolása. A fali tartót 2 csavarral
(mellékelve) rögzítse egy alkalmas függõle-
ges felületre.
NM Modellekáttekintése
Biztonsági útmutató
Áramütés veszélye!
A készüléket csakis a típustáblán szereplõ
adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
Csak akkor használja a készüléket, ha
a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen
hibátlan.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékos-
sággal élõ vagy hiányos tapasztalattal és tudással
rendelkezõ személyek (gyerekek) kezeljék
a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk
vagy egy a biztonságért felelõs személy által
eligazításban részesültek a készülék használatát
illetõen.
Üì
RV

Advertisement

loading

  Related Content for Siemens MQ5N2 Series

This manual is also suitable for:

Mq5n3 seriesMq5n5 seriesMq5n6 series