Download  Print this page

Table Of Contents - Husqvarna QC520 User Manual

821 27 45-05
Hide thumbs

Advertisement

S
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation ...................................................................4
Beskrivning av köksfläkten .........................................................5
Så här använder du din fläkt .....................................................6
Skötsel och rengöring...................................................................6
Om fläkten inte fungerar ............................................................8
Tekniska data .................................................................................8
Installation.......................................................................................9
N
Innholdsfortegnelse
Sikkerhetsforskrifter................................................................... 11
Beskrivelse av ventilatoren....................................................... 12
Bruk av ventilatoren .................................................................. 13
Vedlikehold og Rengjøring......................................................... 13
Dersom ventilatoren ikke fungerer........................................ 15
Tekniske data .............................................................................. 15
Installasjon.................................................................................... 16
DK
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsinformation............................................................... 18
Beskrivelse af emhætten .......................................................... 19
Sådan benyttes emhætten ....................................................... 20
Vedligeholdelse og rengøring ................................................... 20
Hvis emhætten ikke fungerer.................................................. 22
Tekniske data .............................................................................. 23
Installation.................................................................................... 24
FI
Sisällysluettelo
Turvallisuustietoa ........................................................................ 26
Liesituulettimen kuvaus ............................................................ 27
Liesituulettimen käyttö.............................................................. 28
Hoito ja puhdistus...................................................................... 28
Jos liesituuletin ei toimi ............................................................. 30
Tekniset tiedot............................................................................. 30
Asennus......................................................................................... 31
UK
Contents
Safety instructions ...................................................................... 33
Description of the cooker hood .............................................. 34
Using the cooker hood .............................................................. 35
Maintenance and cleaning ...................................................... 35
If the hood does not function.................................................. 37
Technical data ............................................................................. 37
Installation.................................................................................... 38
3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna QC520

This manual is also suitable for:

Qc620Qc720