Download  Print this page

Electrolux EBR5000 Instruction Book page 16

Blender powermix silent
Hide thumbs

Advertisement

Lời khuyên về sự an toàn
Đọc kỹ chỉ dẫn sau đây trước khi sử
VN
dụng thiết bị lần đầu tiên.
• Thiết bị này không được thiết kế để
sử dụng bởi các cá nhân (kể cả trẻ
em) bị suy giảm khả năng về thể
chất, cảm giác hoặc thần kinh, hoặc
thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ
phi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn
sử dụng thiết bị bởi một người chịu
trách nhiệm về sự an toàn của họ.
• Trẻ em phải được giám sát để đảm
bảo trẻ không nghịch phá thiết bị
này.
• Thiết bị chỉ có thể được cắm vào
nguồn điện có điện thế và tần số
tuân thủ các thông số kỹ thuật trên
biển thông số!
• Không bao giờ sử dụng hoặc cầm
vào thiết bị nếu
– dây dẫn bị hỏng,
– khoang động cơ bị hỏng.
• Thiết bị chỉ được nối với ổ cắm tiếp
đất. Nếu cần, có thể sử dụng dây
dẫn nối dài thích hợp với dòng điện
10A.
16
• Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng
thì phải được thay bởi nhà sản xuất,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc
nhân viên đủ năng lực tương tự, để
tránh nguy hiểm.
• Luôn đặt thiết bị trên bề mặt nhẵn,
bằng phẳng.
• Luôn ngắt kết nối thiết bị với nguồn
điện nếu không có ai chú ý đến thiết
bị và trước khi lắp, tháo hoặc làm
sạch.
• Không bao giờ dùng tay hoặc bất kỳ
dụng cụ nào để chạm vào lưỡi dao
hoặc bất kỳ bộ phận nào bên trong
bình khi thiết bị được cắm điện.
• Lưỡi dao hoặc bộ phận bên trong
bình rất sắc! Nguy hiểm gây thương
tích! Thận trọng khi lắp, tháo sau
khi sử dụng hoặc khi làm sạch!
Đảm bảo rằng thiết bị được ngắt
kết nối khỏi nguồn điện.
• Không nhúng thiết bị vào nước
hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
• Không để máy xay hoạt động trên
2 phút một lần khi sử dụng khối
lượng lớn. Sau khi hoạt động trong
2 phút với khối lượng lớn, cần để
nguội máy xay ít nhất 10 phút.
• Không đổ nước quá thể tích đổ đầy
tối đa được chỉ báo trên thiết bị.
• Không bao giờ xay chất lỏng nóng
(tối đa 90 độ).
• Không sử dụng thiết bị này để
khuấy sơn. Nguy hiểm, có thể gây
nổ!
• Không bao giờ để thiết bị hoạt
động mà không có nắp.
• Thiết bị này chỉ dành cho sử dụng
trong gia đình. Nhà sản xuất không
chịu trách nhiệm pháp lý về hư
hỏng có thể xảy ra.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ebr5050