Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 98

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Efter anvendelse
• Efter anvendelse aftørres spåner eller støv, der måtte
klæbe til maskinen, med en klud eller lignende. Hold
beskyttelsesskærmen ren som beskrevet i afsnittet
"Beskyttelsesskærm". Smør de glidende dele på
maskinen med olie for at forhindre rustdannelse.
• Når maskinen skal opbevares, skal slæden trækkes
helt mod Dem selv, så tappene bliver sat helt ind i dre-
jeskiven.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed,
må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun
udføres af et autoriseret Makita service center med
anvendelse af Makita reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med
Deres Makita maskine, sådan som det er beskrevet i
denne brugsanvisning. Anvendelse af andet udstyr
eller tilbehør kan udgøre en risiko for personskade. Til-
behøret bør kun anvendes til det, det er beregnet til.
Hvis De behøver hjælp ved valg af tilbehør eller ønsker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres lokale
Makita service center.
• Savklinge med hårdmetalplatte
• Skruestik (vandret skruestik)
• Lodret skruestik
• Topnøgle 10
• Holder
• Holderenhed
• Holderstangenhed
• Indstillingsplade
• Støvpose
• Trekantslineal
• Aflåseknap (2 stk.)
• Lysstofrør
• Sekskantnøgle
98
Lyd
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN61029:
Lydtryksniveau (
L
pA
Lydeffektniveau (
L
WA
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration
Vibrations emissionsværdi bestemt i overensstemmelse
med EN61029:
Vibrationsafgivelse (
Usikkerhed (K): 1,5 m/s
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi er blevet målt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en
anden.
• Den angivne vibrationsemmisionsværdi kan også
anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.
ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af
maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissi-
onsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen
anvendes.
• Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurde-
ring af eksponering under de faktiske brugsforhold
(med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks.
de gange, hvor maskinen er slukket og når den kører i
tomgang i tilgift til afbrydertiden).
Kun for lande i Europa
EU-konformitetserklæring
Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige
fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r):
Maskinens betegnelse: Kombineret afkorter-geringssav
Model nr./ Type: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
er af serieproduktion og
opfylder betingelserne i de følgende EU-direktiver:
98/37/EC indtil 28. december 2009 og derefter med
2006/42/EC fra 29. december 2009
og er fremstillet i overensstemmelse med de følgende
standarder eller standardiserede dokumenter:
EN61029
Den tekniske dokumentation opbevares af vores autoris-
erede repræsentant i Europa, som er:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. januar 2009
Tomoyasu Kato
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
): 92 dB (A)
): 105 dB (A)
2
): 2,5 m/s
eller mindre
a
h
2
Direktør
ENG102-3
ENG238-1
ENG901-1
ENH003-11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l