Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 66

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ACCESSOIRES
LET OP:
• Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van
andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar
voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires
of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemd doel.
Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires,
neem dan contact op met het plaatselijke Makita service-
centrum.
• Hardmetalen zaagbladen
• Spanschroefmontage (Horizontale spanschroef)
• Verticale spanschroef
• Dopsleutel 10
• Houderset
• Houdermontage
• Houder/stang montage
• Stelplaat
• Stofzak
• Driehoeksliniaal
• Ontgrendelknop (2 stuks)
• TL-buis
• Inbussleutel
Geluidsniveau
De typisch, A-gewogen geluidsniveaus vastgesteld
volgens EN61029:
Geluidsdrukniveau (
Geluidsenergie-niveau (
Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)
Draag oorbeschermers
Trilling
De emissiewaarde van de trillingen vastgesteld volgens
EN61029:
Trillingsemissie (
): 2,5 m/s
a
h
Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s
• De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten vol-
gens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt
om dit gereedschap te vergelijken met andere gereed-
schappen.
• De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstell-
ing.
WAARSCHUWING:
• De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getrof-
fen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd
op een schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen van de
bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het
gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait,
naast de ingeschakelde tijdsduur).
66
): 92 dB (A)
L
pA
): 105 dB (A)
L
WA
2
of lager
2
Alleen voor Europese landen
EU-Verklaring van Conformiteit
Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke
fabrikant,
machine(s):
Aanduiding van de machine: Radiaal-/afkortzaag
Modelnr./ Type: LS0714, LS0714F, LS0714FL, LS0714L
in serie zijn geproduceerd en
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
98/37/EC tot en met 28 december 2009 en daarna
aan 2006/42/EC vanaf 29 december 2009
En zijn gefabriceerd in overeenstemming met de vol-
gende normen of genormaliseerde documenten:
EN61029
De technische documentatie wordt bewaard door onze
erkende vertegenwoordiger in Europa, te weten:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Engeland
ENG102-3
ENG238-1
ENG901-1
verklaren
dat
de
30 januari 2009
Tomoyasu Kato
Directeur
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
ENH003-11
volgende
Makita-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l