Download  Print this page

Makita LS0714 Instruction Manual page 64

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
LET OP:
• Zet altijd alle bewegende onderdelen vast alvorens het
gereedschap te dragen.
• De aanslagpen dient alleen voor het dragen en opber-
gen van het gereedschap, en niet voor zaagbedienin-
gen.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en zijn
stekker uit het stopcontact is verwijderd alvorens te
beginnen met inspectie of onderhoud.
WAARSCHUWING:
• Zorg altijd dat het zaagblad scherp en schoon is om
optimale en veilige prestaties te krijgen.
Afstellen van de zaaghoek
Dit gereedschap werd in de fabriek nauwkeurig afgesteld
en uitgelijnd, maar door ruwe behandeling kan de uitlij-
ning ervan verslechterd zijn. Doe het volgende indien uw
gereedschap niet meer juist is uitgelijnd:
1.
Verstekhoek
Duw de slede naar de geleider toe en draai twee klem-
schroeven vast om de slede vast te zetten.
Draai de handgreep los om de draaitafel los te maken.
Draai de draaitafel zodat de wijzer wijst naar 0° op de
verstekschaal. Draai daarna de draaitafel een beetje
naar rechts en naar links zodat hij in de 0° verstek-inke-
ping komt te zitten. (Laat de draaitafel zoals hij is indien
de wijzer niet naar 0° wijst.) Draai de zeskante bouten
van de geleider los met de dopsleutel. (Fig. 45)
Breng het handvat volledig omlaag en vergrendel het in
de laagste positie door de aanslagpen in te drukken.
Gebruik een driehoeksliniaal of een winkelhaak e.d. om
de zijde van het zaagblad haaks te zetten ten opzichte
van het vlak van de geleider. Draai vervolgens de zes-
kante bouten op de geleider stevig vast, beginnend vanaf
de rechterzijde. (Fig. 46)
Controleer of de wijzer wijst naar 0° op de verstekschaal.
Indien de wijzer niet naar 0° wijst, draait u de bevesti-
gingsschroef van de wijzer los en stelt u de wijzer juist in
zodat hij naar 0° wijst. (Fig. 47)
2.
Schuine hoek
1.
0° schuine hoek
Duw de slede naar de geleider toe en draai twee
klemschroeven vast om de slede vast te zetten.
Breng het handvat volledig omlaag en vergrendel
het in de laagste positie door de aanslagpen in te
drukken. Draai de hendel op de achterkant van het
gereedschap los.
Draai de 0° schuine-hoek stelbout (onderste bout)
op de rechterzijde van de arm twee of drie slagen
naar links om het zaagblad naar rechts te doen hel-
len. (Fig. 48)
Zet de zijde van het zaagblad haaks ten opzichte
van het bovenvlak van de draaitafel door de 0°
schuine-hoek stelbout voorzichtig naar rechts te
draaien; gebruik hiervoor een driehoeksliniaal, een
winkelhaak, e.d. Draai vervolgens de hendel stevig
vast. (Fig. 49)
Controleer of de wijzer op de arm wijst naar 0° op de
schuine-hoek schaal op de armhouder. Indien niet,
draai dan de bevestigingsschroef van de wijzer los
en verstel de wijzer zodat hij naar 0° wijst. (Fig. 50)
64
2.
45° schuine hoek
Stel de 45° schuine hoek pas in nadat de 0° schuine
hoek is ingesteld. Voor het instellen van de linkse
45° schuine hoek, draait u de hendel los en doet u
het zaagblad volledig naar links hellen. Controleer of
de wijzer op de arm wijst naar 45° op de schuine-
hoek schaal op de armhouder. Indien niet, dan
draait u de 45° schuine-hoek stelbout (bovenste
bout) op de rechterzijde van de arm totdat de wijzer
naar 45° wijst. (Fig. 51)
Afstellen van de positie van de laserlijn
(Fig. 52 en 53)
Voor de modellen LS0714FL, LS0714L
WAARSCHUWING:
• Bij het afstellen van de laserlijn is het gereedschap op
het stopcontact aangesloten. Let daarom goed op dat u
de trekschakelaar niet indrukt. Bij toevallig indrukken
van de trekschakelaar zal de zaag beginnen draaien en
kan de gebruiker verwondingen oplopen.
LET OP:
• Kijk nooit direct in de laserstraal. Een directe laser-
straal kan oogletsel veroorzaken.
• Stel het gereedschap nooit bloot aan stoten of schok-
ken. Stoten of schokken kunnen leiden tot een onjuiste
positie van de laserlijn. Bovendien kan de laserstraal-
zender hierdoor beschadigd raken en zal het gereed-
schap minder lang meegaan.
• Laat het gereedschap repareren door een erkend
Makita-servicecentrum
lasereenheid. De
lasereenheid
vervangen door een ander type laser.
Afstellen van de laserlijn aan de linkerzijde van het
zaagblad
1
1
Schroef voor verandering van het verplaatsingsbe-
reik van de stelschroef
2
Stelschroef
3
Inbussleutel
4
Laserlijn
5
Zaagblad
Afstellen van de laserlijn aan de rechterzijde van het
zaagblad
1
1
Schroef voor verandering van het verplaatsingsbe-
reik van de stelschroef
2
Zaagblad
3
Laserlijn
bij
ieder
defect
mag
niet
2
4
3
2
van
de
worden
5
3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Makita LS0714

This manual is also suitable for:

Ls0714fLs0714flLs0714l