Download Table of Contents Print this page

Technische Gegevens - Makita BHR261 Instruction Manual

Cordless combination hammer
Hide thumbs Also See for BHR261:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
1.
Rode deel
2.
Knop
3.
Accu
4.
Aan/uit-schakelaar
5.
Lamp
6.
Omkeerschakelaarknop
7.
Snelwisselkop voor SDS-plus
8.
Wisselmof
9.
Streep op wisselmof
10. Snelwisselboorkop
11. As
12. Roteren met hameren

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen
Nullasttoerental (min
Aantal slagen/minuut
Netto gewicht
Nominale spanning
• Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens en accu kunnen van land tot land verschillen.
• Gewicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003
Gebruiksdoeleinden
Het gereedschap is bedoeld voor hamerboren en boren in
baksteen, beton en steen, en tevens voor beitelwerk.
Het is ook geschikt voor boren zonder slag in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van de boorhamer altijd
strikt in acht. Bij onveilig of verkeerd gebruik van het
gereedschap, bestaat de kans op ernstig persoonlijk
letsel.
1. Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan harde
geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.
3. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geïsoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
booraccessoire met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Wanneer het booraccessoire
Verklaring van onderdelenoverzicht
13. Alleen roteren
14. Alleen hameren
15. Basis van de zijhandgreep
16. Tanden
17. Losdraaien
18. Vastzetten
19. Zijhandgreep
20. Uitsteeksel
21. Boorschacht
22. Boorvet
23. Boor
24. Boorkopdeksel
Model
Beton
Staal
Hout
-1
)
Totale lengte
BHR261
363 mm
in aanraking komen met onder spanning staande
ENE043-1
draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
4. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5. Controleer dat het bit stevig op zijn plaats is
GEB007-4
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
6. Bij normale bediening behoort het gereedschap te
trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk
losraken, waardoor een defect of ongeluk kan
ontstaan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid, alvorens het gereedschap te
gebruiken.
7. In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal de
smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
8. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
9. Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
25. O-symbool
26. Omschakelknop
27. Diepteaanslag
28. Stofvanger
29. Blaasbalgje
30. Boorkop-adapter
31. Sleutelloze boorkop
32. Bus
33. Ring
34. Slijtgrensmarkering
35. Koolborsteldop
36. Schroevendraaier
26 mm
13 mm
32 mm
0 - 1.200
0 - 4.800
4,5 kg
36 V gelijkstroom
BHR261T
387 mm
4,8 kg
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bhr261t

Table of Contents