Download  Print this page

Pioneer DVR-A05 Operating Instructions Manual page 47

Dvd-r/rw cd-r/rw writer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INTERFACE
VOORAANZICHT
PHONES
1
2
1 Gat voor geforceerd uitwerpen
Druk met een dun staafje in dit gat om de lade naar buiten te laten komen, indien deze niet
naar buiten komt bij indrukken van de uitwerptoets. Bij normale omstandigheden moet altijd
de uitwerptoets worden gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van dit gat, moet u ervoor zorgen
dat de stroomvoorziening van het station is uitgeschakeld en dan minimaal 1 minuut wachten
zodat de disc volledig tot stilstand is gekomen.
2 Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
Op deze stereo ministekkerbus kan een hoofdtelefoon worden aangesloten.
Zet de volumeregelaar in de minimumstand voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
De audio-uitgang op het achterpaneel is ook actief wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten.
3 Volumeregelaar
Gebruik deze regelaar voor het instellen van het volume van de hoofdtelefoon.
Draai de regelaar naar rechts om het volume van de hoofdtelefoon te verhogen en naar links
om het volume te verlagen.
4 Bezig-indicator (BUSY)
Deze indicator geeft de bedrijfsstatus aan.
Tijdens lezen
Tijdens schrijven
5 Ventilatie-openingen
Zorg dat dit gedeelte niet geblokkeerd is.
6 Uitwerptoets (0)
Druk op deze toets om een disc te plaatsen of verwijderen.
7 Disc-lade
Open de disc-lade door op de uitwerptoets te drukken en plaats vervolgens een CD of DVD-
disc met het label naar boven in de lade. Druk nogmaals op de uitwerptoets of duw tegen de
voorkant van de lade om deze te sluiten.
Probeer de disc-lade niet met geweld naar buiten te trekken.
Voorzorgsmaatregelen bij het weergeven van 8-cm discs
Een 8-cm disc kan niet worden weergegeven, ook wanneer een adapter is aangebracht, wanneer
het station in de verticale stand staat.
BUSY
5
3
4
Licht
Licht
7
6
47
Du

Advertisement

Table of Contents
loading