Download  Print this page

Pioneer DVR-A05 Operating Instructions Manual page 45

Dvd-r/rw cd-r/rw writer
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen en een maximale prestatie van het apparaat te verkrijgen, moet
u de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:
BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN - Gebruik het apparaat niet op plaatsen met veel stof of vocht, of bij erg hoge
temperaturen. Let er tevens op dat het apparaat niet staat blootgesteld aan trillingen en schokken.
STROOM - Schakel de computer en alle randapparatuur uit voordat u begint met de installatie van het apparaat.
LEES DE HANDLEIDING - Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik
neemt.
BEWAAR DE HANDLEIDING - Bewaar de handleiding voor eventueel toekomstig gebruik.
VOLG ALLE INSTRUCTIES OP - Volg alle gebruiks- en bedieningsinstructies zorgvuldig op.
NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT - Alle waarschuwingen moeten zorgvuldig in acht worden
genomen.
SCHOONMAKEN - Geen GEEN vloeibare reinigingsmiddelen, middelen met aërosol, of alcohol. Gebruik voor
het schoonmaken van de behuizing uitsluitend een licht bevochtige doek.
WATER EN VOCHT - Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van water.
STROOMVOORZIENING - Gebruik het apparaat uitsluitend op de stroomvoorziening die op het label is
aangegeven. Neem contact op met een officiële Pioneer dealer als u niet zeker weet welke stroomvoorziening
u hebt.
OVERBELASTING - Zorg dat stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden. Dit kan resulteren in
brand of een elektrische schok.
BINNENDRINGEN VAN VOORWERPEN EN VLOEISTOF - Steek nooit een voorwerp in het apparaat. Bij
aanraking van gevaarlijke spanningspunten kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan. Let er
tevens op dat geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.
CONDENSATIE - Als het apparaat vanuit een koude omgeving in een warme ruimte wordt gebracht, zal er
condensvorming in het apparaat optreden met een aanzienlijke afname van de prestatie tot gevolg. Wanneer
u het apparaat naar een warme ruimte verplaatst, moet u het apparaat ongeveer 1 tot 2 uur laten acclimatiseren
voordat u het in gebruik neemt.
ONDERHOUD - Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Bij openen of verwijderen van deksels stelt u
zich bloot aan hoge spanningen en andere gevaren. Laat alle onderhoud en reparaties over aan deskundig
onderhoudspersoneel. (Zie de bijgevoegde klantenservicekaart.)
÷ Vermijd aanraken of bekrassen van het signaaloppervlak
(glanzende kant) van de disc.
÷ Houd de disc bij de rand vast of met een vinger in het
middengat en een bij de rand.
÷ Plak geen papier of etiketten op de disc.
÷ Gooi kromgetrokken of gebarsten discs weg, want deze
kunnen het aandrijfmechanisme van het apparaat
beschadigen.
÷ Gebruik geen discs met een afwijkende vorm, zoals
hartvormige of veelhoekige discs.
÷ Gebruik een zacht doekje om stof en pluisjes van de disc
te verwijderen. Veeg hierbij vanaf het midden van de disc
naar de buitenrand toe.
÷ Gebruik geen reinigingsmiddelen voor grammofoonplaten
of anti-statische middelen, want deze kunnen de disc
beschadigen.
Plaats de discs na gebruik altijd in de bijbehorende DVD-R
opbergdoosjes. Controleer of er geen vuil of stof op de disc
is (vooral op de opnamekant) voordat u deze gebruikt.
45
Du

Advertisement

Table of Contents
loading