Download Print this page

Nederlands - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn
voordat u een Kenwood
hulpstuk gaat gebruiken
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder alle verpakking en labels.
veiligheid
Zet het apparaat uit voordat u dit
hulpstuk monteert en verwijdert.
Houd uw vingers uit de buurt van
bewegende delen en de openingen
in het hulpstuk.
Laat het apparaat tijdens gebruik
nooit onbeheerd achter.
Gebruik nooit een beschadigd
hulpstuk en/of apparaat.
Maak losse artikelen en kleding altijd
vast, voordat u dit hulpstuk gebruikt.
Lichamelijk of verstandelijk zwakke
personen mogen dit apparaat nooit
zonder toezicht gebruiken.
Laat kinderen nooit het apparaat
bedienen of er mee spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of deze instructies niet
worden opgevolgd.
vóór het eerste gebruik
Met een vochtige doek
schoonvegen. Niet in water
onderdompelen.
overzicht
regelknop
pastatoevoerrol
pastaplethulpstuk
pal voor opening
sluitplaat voor
lagesnelheidsopening

Nederlands

de afbeeldingen zichtbaar.
montage
1 Om de afsluiting van het
2 Houd het palletje naar achteren en
3 Laat het palletje los.
hoe de pastamachine
moet worden gebruikt
1 Maak pastadeeg. Volg een van de
2 Zet de regelknop aan de zijkant van
3 Maak een stuk deeg plat en strooi
4 Zet de pastamachine op snelheid 1
5 Voer het deeg tussen de rollers door
6 Zet de knop achtereenvolgens op de
7 Snijd de geplette pasta in
4
lagesnelheidsaansluitpunt te
verwijderen, schuift u het palletje
opzij en trekt u de afsluiting er af.
plaats het hulpstuk in het
aansluitpunt; draai tot de drijfas op
zijn plaats vastklikt. Het is mogelijk
dat u hem naar beide kanten moet
draaien. Wanneer de drijfas op zijn
plaats zit, draait u het hulpstuk zodat
de pin verticaal is; vervolgens steekt
u de pin in het gat.
onderstaande deegrecepten.
het hulpstuk op stand 1 door deze
knop naar buiten te trekken en dan
te draaien.
wat bloem tussen de rollen.
(u ziet de rollen dan draaien).
en herhaal dit tot het een soepel
oppervlak heeft. (U kunt dit bereiken
door het deeg tussendoor in de
breedte of lengte dubbel te vouwen).
standen 1 t/m 9, waarbij u telkens
het deeg weer door het hulpstuk
voert om de gewenste dikte te
verkrijgen
. De pastadikte
verkregen met stand 5, 6 of 7
verdient aanbeveling.
hanteerbare stukken/stukken van
gewenste grootte. Gebruik de
stukken zoals nodig.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a