Download Print this page

Polski - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Przed czytaniem prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë, zawierajåcå ilustracje
przed użyciem nasadki Kenwood
Przeczytaj uważnie poniższe
instrukcje i zachowaj je na wypadek
potrzeby skorzystania z nich
przyszłości.
Wyjmij wszystkie materiały
pakunkowe oraz wszelkie etykiety.
bezpieczeństwo
Wyłączaj urządzenie przed
montażem i demontażem nasadki.
Trzymaj palce z dala od ruchomych
części i szczelin urządzenia.
W trakcie funkcjonowania
urządzenia nie zostawiaj go bez
kontroli.
Nigdy nie korzystaj z uszkodzonej
nasadki i/ lub urządzenia.
Uważaj, żeby luźne części Twojego
ubrania nie wkręciły się do
urządzenia.
Nie pozwalać na korzystanie z
urządzenia bez nadzoru przez
niedołężne osoby.
Dzieciom nie wolno używać
urządzenia ani bawić się nim.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
zanim przystąpisz do
eksploatacji po raz pierwszy
Wytrzyj do czysta wilgotną
szmatką. Nie zanurzaj w wodzie.
opis
pokrętło regulujące
wałek do podawania ciasta
nasadka do wałkowania ciasta
zatrzask otworu wpustowego
nakładka na otwór wpustowy

Polski

montaż
1 Aby usunąć nakładkę na otwór
wpustowy, przemieść zatrzask i ją
wyciągnij.
2 Przytrzymaj zatrzask i włóż
nasadkę do napędu, przekręcaj do
zatrzaśnięcia – może powstać
konieczność kręcenia w obie strony.
Kiedy napęd jest już połączony z
nasadką, przekręć ją tak, aby
trzpień znalazł się w pozycji
pionowej, dopasuj trzpień do
otworu.
3 Puść zatrzask.
eksploatacja nasadki do
robienia makaronu
1 Przygotuj ciasto na makaron. Stosuj
jakiś z podanych poniżej przepisów.
2 Wyciągając i przekręcając
znajdujące się z boku nasadki do
makaronu, pokrętło regulujące
ustaw go w pozycję 1.
3 Rozwałkuj kawałek ciasta i posyp
mąką wałki i przestrzeń między
nimi.
4 Ustaw robota kuchennego na
prędkość 1 (wałki zaczną się
obracać).
5 Przepuszczaj kawałek ciasta przez
wałki dotąd, aż uzyskasz gładką
powierzchnię. (Składanie ciasta
wpół wzdłuż jego szerokości lub
długości ułatwi Tobie to zadanie).
6 Przekręcaj pokrętło od 1 do 9, za
każdym razem ponownie
przepuszczając ciasto przez wałki
w nasadce, aż uzyskasz
odpowiednią grubość
grubość osiąga się przy ustawieniu
pokrętła w pozycji od 5 do 7.
7 Pokrój rozwałkowane ciasto na
odpowiednie kawałki. Użyj zgodnie
z przeznaczeniem.
30
. Zalecaną

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a