Download Print this page

Magyar - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Az használati utasítás ábrái az elsò oldalon láthatók – olvasás közben hajtsa ki ezt az
mielőtt használatba veszi a
Kenwood tartozékokat
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el minden
csomagolóanyagot és címkét!
biztonság
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt
ezt a tartozékot berakná illetve
eltávolítaná.
Tartsa távol ujjait a tartozék mozgó
alkatrészeitől és nyílásaitól.
Működés közben soha ne hagyja
őrizetlenül a készüléket.
Soha ne használjon sérült
tartozékot és/vagy készüléket.
A tartozék használata előtt mindig
helyezze biztonságba az elöl
hagyott tárgyakat és ruházatot.
Fizikai támogatásra szorulók
(idősek, betegek) csak felügyelet
mellett használják a készüléket.
Ne engedje gyermekeknek a
készülék használatát vagy a
készülékkel való játszadozást!
A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
az első használat előtt
Törölgesse le egy nedves ruhával.
Ne merítse vízbe.
jelmagyarázat
beállítótárcsa
tésztanyújtó henger
lapos tészta tartozék
kimeneti biztosítóretesz
kis sebességű kimeneti fedél

Magyar

oldalt
összeszerelés
1 A kis sebességű kimeneti fedél
eltávolításához csúsztassa el a
biztosítóreteszt, majd húzza ki azt.
2 Tartsa vissza a biztosítózárat, és
helyezze be a tartozékot a kimeneti
meghajtóba, és fordítsa el, amíg a
meghajtó a helyére nem kattan –
mindkét irányban forgathatja.
Amikor a meghajtó a helyére került,
forgassa el a tartozékot, úgy, hogy
a pecek függőleges állásban
legyen, majd illessze be a pecket a
horonyba.
3 Oldja ki a biztosítóreteszt.
a tésztagép használata
1 Készítse el a tésztamasszát.
Járjon el a mellékelt tésztareceptek
valamelyike szerint.
2 Állítsa a tésztakészítő tartozék
oldalán található beállítótárcsát 1
állásba, a tárcsa kihúzásával és
elforgatásával.
3 Lapítson el egy tésztadarabot, és
szórjon egy kevés lisztet a
hengerek közé.
4 Állítsa a robotgépet 1-es
sebességbe (ekkor forogni
kezdenek a hengerek).
5 Csúsztassa be a tésztadarabot a
hengerek közé, mindaddig
ismételgetve a műveletet, míg sima
felületet nem kap. (Ennek elérése
érdekében széltében vagy
hosszában összehajtogatva
helyezze be a tésztát a hengerek
közé).
6 Állítsa a beállítótárcsát fokozatosan
1-ről 9-re, újra meg újra
becsúsztatva a tésztadarabot a
hengerek közé, mindaddig, míg el
nem éri a kívánt vastagságot
Tészta vastagsághoz az 5-7
beállítást javasoljuk.
7 Vágja a kinyújtott tésztát tetszés
szerinti /kezelhető darabokra.
Használja fel tetszés szerint.
28
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a