Download Print this page

Suomi - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi
ennen Kenwood-lisälaitteen
käyttöä
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista pakkauksen osat ja
mahdolliset tarrat.
turvallisuus
Sammuta laitteesta virta ennen
tämän lisälaitteen kiinnittämistä tai
irrottamista.
Pidä sormet loitolla liikkuvista osista
ja lisälaitteen aukoista.
Älä koskaan jätä laitetta valvomatta,
kun se on toiminnassa.
Älä koskaan käytä viallista laitetta tai
lisävarustetta.
Kiinnitä aina irtonaiset osat ja löysät
vaatteet ennen tämän laitteen
käyttämistä.
Älä anna lasten tai
toimintarajoitteisten henkilöiden
käyttää laitetta ilman valvontaa.
Älä anna lasten käyttää tai leikkiä
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäyttöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pyyhi kostealla kankaalla. Älä upota
veteen.
selitykset
säädettävä nuppi
pastatela
litteän pastalevyn lisälaite
voiman ulosotto
hitaasti pyörivän liitännän kansi

Suomi

kokoaminen
1 Voit irrottaa hitaasti pyörivän liitännän
kannen työntämällä kiinnikettä ja
vetämällä irti.
2 Pidä kiinnikettä työnnettynä taakse ja
aseta lisälaite liitäntään. Käännä,
kunnes liitos napsahtaa paikoilleen.
On ehkä käännettävä molempiin
suuntiin. Kun akseli on paikoillaan,
käännä lisälaitetta siten, että nuppi
on pystysuorassa asennossa.
Kiinnitä nuppi koloon.
3 Vapauta kiinnike.
pastakoneen
käyttäminen
1 Valmista pastataikina. Käytä jotain
laitteen mukana toimitettua
pastataikinaohjetta.
2 Aseta pastakoneen säädettävä nuppi
asentoon 1 vetämällä ja kiertämällä
nuppia.
3 Litistä pala taikinaa ja levitä jauhoja
telojen väliin.
4 Valitse yleiskoneen nopeudeksi 1.
Huomaat telojen pyörivän.
5 Syötä taikinapala useita kertoja
telojen läpi, kunnes taikinan pinta on
tasainen. Pinnasta tulee helpommin
tasainen, kun taittelet taikinan
kaksinkerroin pituus- tai
leveyssuuntaan.
6 Saat taikinalevystä haluamasi
paksuista säätämällä nuppia
asentoihin 1–9 ja syöttämällä taikinan
telojen läpi aina uudelleen
Pastalevyn suositeltu paksuus
saadaan asennoissa 5–7.
7 Leikkaa valmis pasta haluamasi
kokoisiksi paloiksi.
Käytä haluamallasi tavalla.
22
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a