Download Print this page

Norsk - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
før du bruker Kenwood-
tilbehøret
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
etiketter.
sikkerhet
Slå maskinen av før du setter på og
tar av dette tilbehøret.
Hold fingrene unna bevegelige deler
og åpningene på tilbehøret.
Ikke gå fra maskinen når den er i
bruk.
Ikke bruk skadet tilbehør og/eller
maskin.
Sørg alltid for at løse gjenstander og
klær er festet før du bruker dette
tilbehøret.
Ikke la bevegelseshemmede
personer bruke apparatet uten tilsyn.
Barn skal verken bruke eller leke
med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
før du bruker tilbehøret for
første gang
Tørk over det med en fuktig klut.
Ikke legg det i vann.
deler
justerbar knott
matekjevle
tilbehør til flat pasta
lås på uttaket
deksel til uttak for lav hastighet

Norsk

montering
1 Dekselet på uttaket for lav hastighet
tas av ved å skyve låsen og trekke
det av.
2 Hold i låsen og sett tilbehøret inn i
uttaksdrevet og vri til drevet klikker
på plass – du må kanskje vri det
begge veier. Når drevet er tilkoplet
skal du dreie tilbehøret slik at stiften
er i loddrett stilling, og så sette
stiften i sprekken.
3 Slipp låsen.
slik bruker du
pastatilbehøret
1 Lag pastadeigen. Følg en av
oppskriftene som ligger ved.
2 Still den justerbare knotten på siden
av pastatilbehøret på nummer 1 ved
å trekke knotten ut og vri den.
3 Trykk litt deig flat og strø litt mel
mellom kjevlene.
4 Slå kjøkkenmaskinen på hastighet 1
(du ser at kjevlene går rundt).
5 Før deigstykket gjennom kjevlene, og
gjenta til du får en jevn overflate. (Det
hjelper å brette deigen i to enten på
tvers eller på langs, mellom hver
gang du kjevler).
6 Vri knotten trinnvist fra 1 til 9, og før
deigen gjennom tilbehøret igjen hver
gang til du får ønsket tykkelse
Pastatykkelsen som fås ved å bruke
5 til 7 anbefales.
7 Skjær den utkjevlete pastaen i
ønskete/håndterbare biter.
Bruk etter behov.
20
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a