Download Print this page

Svenska - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på
innan du använder ditt
tillbehör från Kenwood
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerhet
Stäng av apparaten innan du sätter i
och tar bort det här tillbehöret.
Håll fingrarna borta från rörliga delar
och öppningarna på apparaten.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång.
Använd aldrig ett skadat tillbehör
och/eller apparat.
Sätt alltid fast lösa delar och kläder
innan du använder tillbehöret.
Låt inte förståndshandikappade
använda produkten utan tillsyn.
Låt inte barn använda eller leka med
apparaten.
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
före första användningen
Torka ren apparaten med en fuktad
trasa. Sänk inte ned den i vatten.
nyckel
inställbart vred
pastamatningsvals
tillbehör för platt pasta
spärr
lock för låghastighetsuttaget

Svenska

bilderna.
sätta ihop
1 Om du vill ta bort locket för
låghastighetsuttaget skjuter du fram
spärren och drar av.
2 Håll in spärren och sätt in tillbehöret i
uttagsdrevet och vrid tills drevet
klickar till på plats – du måste
kanske vrida det åt båda hållen. När
drevet sitter fast roterar du tillbehöret
så att stiftet är i vertikalt läge och
sätter sedan in det i öppningen.
3 Släpp spärren.
använda pastamaskinen
1 Gör pastadeg. Följ ett av de
medföljande degrecepten.
2 Sätt det inställbara vredet på sidan
av pastatillbehöret på nummer 1
genom att dra ut och vrida.
3 Platta ut en bit av degen och strö lite
vetemjöl mellan valsarna.
4 Vrid köksmaskinen till hastighet 1 (du
ser att valsarna går runt).
5 För in en bit deg genom valsarna
flera gånger tills du får en slät yta.
(Det är lättare att uppnå detta om du
viker degen på hälften på bredden
eller längden mellan valsarna.)
6 Ställ in vredet progressivt från 1 till 9
och mata in degen varje gång
genom tillbehöret för att få önskad
tjocklek
inställningarna 5 till 7 används för
pastans tjocklek.
7 Skär den valsade pastan i
önskade/hanterbara bitar.
Använd efter behov.
18
. Vi rekommenderar att

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a