Download Print this page

Dansk - Kenwood AT970A Quick Manual

Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
finden Kenwood tilbehøret
tages i brug
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhed
Sluk for køkkenmaskinen før
tilbehøret monteres og fjernes.
Hold dine fingre væk fra dele i
bevægelse samt åbningerne på
tilbehøret.
Lad aldrig køkkenmaskinen stå uden
opsyn mens den er i brug.
Brug aldrig et beskadiget tilbehør
og/eller køkkenmaskine.
Sørg altid for at løse dele og tøj er
holdt væk, før tilbehøret tages i brug.
Lad aldrig svagelige personer
anvende maskinen uden opsyn.
Lad ikke børn anvende eller lege
med apparatet.
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før produktet tages i brug
første gang
Tørres det rent med en fugtig klud.
Nedsænk det aldrig i vand.
oversigt
Justerbar knap
Indfødningsruller til pasta
fladpastatilbehør
udgangsgreb
Omslag til lavhastighedsudgang

Dansk

sådan samles produktet
1 For at fjerne låget til lavhastigheden,
skubbes grebet af.
2 Hold grebet tilbage og indsæt
tilbehøret i udgangsdrevet og drej
indtil drevet klikker på plads – Det er
måske nødvendigt at dreje det
begge veje. Når drevet er monteret,
roteres tilbehøret, sådan at pinden er
i lodret position, herefter monteres
pinden i stikket.
3 Frigiv grebet.
sådan bruger du din
pastamaskine
1 Tilbered din pastadej. Følg én af de
medleverede dejopskrifter.
2 Indstil den justerbare knap på siden
af pastatilbehøret til nummer 1 ved
at trække knappen ud og dreje den.
3 Fladgør et stykke dej og drys noget
mel mellem rullerne.
4 Drej køkkenmaskinen hen til
hastighed 1 (du ser nu rullerne rulle).
5 Kom dejstykket gennem rullerne, og
gentag indtil du har en jævn
overflade. (Det kan være en hjælpe
at folde dejen i halv på kryds eller
tværs mellem rullerne for at opnå
dette).
6 Flyt knappen progressivt fra 1 til 9,
hver gang dejen genindføres
gennem tilbehøret for at opnå den
ønskede tykkelse
til 7 for pastatykkelse er anbefalet.
7 Skær den rullede pasta i
ønskede/håndterbare stykker.
Bruges som ønsket.
16
. Indstillingen 5

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood AT970A

This manual is also suitable for:

At971aAt972aAt973aAt974a