Download Print this page

Usuwanie Usterek - Miele SEB 236 Operating Instructions Manual

Electrobrush
Hide thumbs

Advertisement

Q

Usuwanie usterek

Wielofunkcyjna lampka kontrolna
świeci się na czerwono
^
^
^
^
Elektroszczotka wyłącza się samo-
czynnie - lampka kontrolna świeci się
nadal na zielono
^
^
^
^
86
Nastąpiło uszkodzenie lampy jarze-
niowej
h i
^
^
^
^
b
^
d
e
^
^
Konserwacja
Usuwanie nitek i włosów
j
^
^
a
c
f

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Seb 234 lSeb 234 l