Download Print this page

Siemens 8WD44 Operating Instructions Manual page 6

Signalling columns
Hide thumbs

Advertisement

Signalpelare
+50 °C
II
IP 65
-30 °C
Driftsinstruktion
Användningsområde
Insatsmöjligheter
• Signalpelaren motsvarar i monterat tillstånd med påsatt lock kapslings-
klass IP 65!
• För att upprätthålla fingerskyddet (VDE 0106) hos anslutningsuttagen är
det nödvändigt att den strömförande ledaren ansluts till uttagen enligt
föreskrifterna!
• Signalpelaren är konstruerad och kontrollerad enligt DIN VDE 0660. För en
säker drift skall följande anvisningar iakttas:
Varning:
• Anslutning får göras endast av en fackutbildad elektriker!
• Koppla från nätspänningen före anslutning av instrumentet och när
detta är skadat!
• Använd instrumentet i komplett monterat tillstånd!
• Respektera signalpelarens märkspänning!
För hög spänning förorsakar skador!
• Om det kan tänkas att människor utsätts för fara eller om driftsan-
läggningar kan skadas genom att signalinstrumentet inte fungerar,
måste detta förhindras genom ytterligare skyddsåtgärder!
Akustikelementens ljudtryck kan förorsaka hörselskador
vid ringa avstånd.
Konstruktion (fig. I)
• Anslutningselement ¿ med
• påsatt lock À
Ytterligare konstruktionsdetaljer (fig. II)
• Ljuselement Á
• Akustikelement Â
• AS-i-modul Ã
• Fot med integrerat rör för rörmontering Ä
• Fot utan rör för rörmontering Å
• Rör för rörmontering Æ
• Vinkelfäste för sockelmontering Ç
• Vinkelfäste för fotmonteringe È
• Vinkelfäste för ensidig sockelmontering É
• Vinkelfäste för tvåsidig sockelmontering Ê
• Anslutningsdosa för kabelutgång i sidled Ë
• Anslutningsdosa för kabelutgång i sidled med magnet Ì
Allmänt funktionssätt
Signalpelaren omvandlar elektriska signaler till:
• segnali ottici (segnalazione permanente, segnalazione permanente a
LED
, flash di luce , segnalazione intermittente
intermittente a LED
, segnalazione rotante a LED
e/o
• segnali acustici (ronzio
, sirena
Montering
Ge vid monteringen akt på att underlaget är plant och att tillräcklig plats
finns för den kompletta signalpelaren. Tillbehör fästes med M4-skruvar.
Avstånden mellan hålen framgår av figurerna (fig. I, IIIa, IIIb) eller av måt-
ten på undersidan av fästelementen Ä/Å/É/Ê.
Fastsättning
Följande monteringssätt kan väljas:
• Golvmontering och montering med vinkelfäste (fig. IIf, IIg, IIh)
• Rörmontering (fig. IIc, IId, IIe)
Montering av signalpelare
• Skruva fast fästelementet - t ex fot med integrerat rör för rörmontering Ä
(fig. IIc, IId), fot Å med rör Æ för rörmontering (fig. IIe), vinkelfäste för
sokkelmontering Ç (fig. IIf), vinkelfäste för fotmontering È (fig. IId), vin-
kelfäste för ensidig sockelmontering É (fig. IIg), vinkelfäste för tvåsidig
sockelmontering Ê (fig. IIh), anslutningsdosa för kabelutgång i sidled Ë
(fig. IIe), anslutningsdosa för kabelutgång i sidled med magnet Ì
(fig. IIc) - i apparaten (avstånden mellan hålen framgår av figurerna
(fig. I, IIIa, IIIb) eller av måttuppgifterna på undersidan av fästelementen
Ä/Å/É/Ê).
• För upp kabeln genom fästelementet och anslutningselementet ¿
underifrån (fig. IIIc).
6
80 dB
u s
, segnalazione
)
)
DIN VDE 0660 del 200, IEC EN 60 947-5-1
Ordernr.: 8ZX1012-0WD44-1AA1
• Placera, för att erhålla kapslingsklass IP 65, packningen (om bifogad)
mellan fäst- och anslutningselement.
• Anslut kabeln (fig. IIId, IIIe).
(Vid cage-clamp-fastsättning: tryck in skruvmejseln i den kvadratiska öppnin-
gen, för in ledningen i den runda öppningen och dra ut skruvmejseln).
• Sätt fast anslutningselementet ¿ med skruvarna A (golv- och vinkelmon-
tering) eller skruven B (rörmontering) (fig. IIIf).
• Montera in sockelförsedd glödlampa eller LED (bajonettfattning) i signal-
elementet (fig. IIIg).
• Montera signalelementen.
På varje anslutningselement monterar du upp till 5 signalelement (4 hos AS-i,
fig. IIc). Stick på signalelementen så att det vita strecket på sockeln och
signalelementet står över varandra, vrid sedan elementen i pilens riktning
(pilen är tryckt på signalelementet) tills de snäpper i (fig. IVa, IVb, IVc).
Sätt även på locket À så att signalelementets vita streck och lockets vänstra
streck står över varandra, vrid sedan locket i pilens riktning tills det snäpper i
(fig. IVd). Om du använder ett akustikelement à (fig. IIc) utgör detta den
yttre avslutningen, eftersom det har ett integrerat lock.
Underhåll
Vård
Rengör signalpelaren med milt rengöringsmedel, som inte repar eller polerar.
Använd inget lösningsmedel. Undvik inverkan av borrvätska!
Skötsel
För att byta enstaka signalelement eller för att byta defekta glödlampor (bajo-
nettfattning) montera isär signalpelaren. Härför vrider man vederbörande
signalelement mot pilens riktning och lyfter av elementet.
Tekniska data
Hus
Termoplast (polyamid), stötsäkert, svart
Signalelement
Termoplast (polykarbonat)
Fastsättning
- horisontal (golv- och rörmontering fig. IIa, IIb, IIc, IIe)
- vertikal (vinkelmontering fig. IId, IIf, IIg, IIh)
Kapslingsklass
IP 65
Temperatur
-30 °C ... +50 °C
Anslutning
skruvanslutning M3,
AWG 18 ... 14
cage-clamp-anslutning
AWG 18 ... 14 (fig. IIIe)
AS-i-modul
Spänningsförsörjning
Driftsspänning
Strömförbrukning I
210 mA
max
Watchdog
Kortslutning/
överbelastningsskydd
monterat
Polanslutningsskydd
Induktionsskydd
monterat
Lastspänning
över buss-ledning
Utgångar
4, elektroniska
Tillåten
strömbelastning
I
200 mA
max
IO-kod/ID-kod
Anslutningsbeläggning
(fig. IIId)
Driftstemperatur
Observera: På grund av de stora säkerhetsavstånden måste inga
PELV- eller SELV-försörjningar anläggas för den externa
hjälpspänningen.
8WD44
Svenska
2
2,5 mm
,
0,5 Nm,
2
2,5 mm
,
0,5 Nm,
AS-i-modul med
extern hjälpspänning
över buss-ledning
18,5 ... 31,6 V
75 mA
monterad
Försäkring M 1,6 A (fig. IIIc)
monterat
utgår
extern hjälpspänning:
10 ... 120 V DC
10 ... 230 V AC
4, reläer
1,5 A
8/F
(fig. IIIe)
-20 °C ... +50 °C

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens 8WD44