Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 7

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Gratulerar och lycka till
Gratulerar till valet av Oxy
Centraldammsugare från Electrolux som du
kommer att ha stor glädje och nytta av i många år.
Dessa aggregat, är baserade på vad som gäller för
centraldammsugning, ett helt nytt tänkande.
Aggregaten är med sin moderna design och kom-
pakta konstruktion synnerligen lättplacerade. Med
den nya elektroniken kan aggregatet anslutas till
normala vägguttag utan tröga säkringar.
Eftersom du varit klok nog att välja ett stort och
etablerat märke, så innebär det trygghet i form av
modern konstruktion, kvalitet, service och reserv-
delar. Din nya centraldammsugare är testad och
godkänd enligt myndigheternas krav.
Läs noga genom denna bruksanvisning innan du
börjar använda dammsugaren.
Säkerhetsinstruktioner.
Läs noga igenom dessa innan du installerar och använder din
centraldammsugare så kommer din anläggning fungera till full
belåtenhet.
• Centraldammsugaren är endast avsedd för traditionell städning.
Det är alltså således helt förbjudet att suga upp vätskor, aska
och vassa föremål.
• Använd aldrig dammsugaren i utrymmen där det kan finnas
brinnande eller lättantändliga vätskor eller gaser.
• Drag alltid ur kontakten när du utför service på dammsugaren.
• När du drar ut kontakten ur eluttaget, ta tag i stickproppen,
aldrig i sladden.
• Huvudsäkringen måste vara 10A.
• Centraldammsugaren får inte installeras i ett alltför begränsat
utrymme. Utrymmets minimått bör vara (mm) 490x570x700
(bxdxh).
• Täck aldrig över centralenheten.
• Följ bruksanvisningen mycket noggrant.
• Service på centraldammsugaren får endast utföras av ett aukto-
riserat serviceföretag. Använd endast reservdelar och extraut-
rustning som rekommenderas av tillverkaren. Försök aldrig själv
göra några ändringar på centraldammsugaren.
• Använd aldrig centraldammsugaren med en skadad anslut-
ningskabel. Centraldammsugaren har en specialkabel som alltid
måste bytas ut mot en likadan kabel vilken kan köpas hos ett
auktoriserat serviceföretag.
• Använd aldrig dammsugaren utan dammpåse
• Spar denna bruksanvisning för framtida bruk.
3
etage eller ZCV750W
Teknisk Specifikation
Modell
ZCV750W
Bredd mm
460
Höjd mm
330
Djup mm
220
Driftspänning V
230
Säkring A
10
Isolatoinsklass
IP11
Motor
1-stegs TF högeff
Motoreffekt max W
1600
Motoreffekt nom W
1400
Luftflöde max l/s*
52
Vakuum max* Kpa
27
Sugeffekt max* W
554
Sugeffekt inkl. system W
360
Dammupptagning %
Matta 76, Golv 99
Ljudnivå vid maskin dB(A)
68
Volym påse, liter
8
Vikt netto kilo
6,0
Filter
Tvättbart kolfilter
Överhettningsskydd
Ja
Färg
Vit
* mätt på maskinen
Källsortering
Materialvalet är av mycket hög kvalitet. Pro-
dukterna får inte hanteras som hushållsavfall.
De skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för källsortering. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Din kontakt med Electrolux
Vid frågor som rör produkter, reservdelar, service, garantier etc.
kontakta ditt lokala Electroluxföretag som du finner på
www.electrolux.com
ZCV750W
Installation av väggplatta för traditionell montering.
Vid denna typ av installation föresätts att rören för in och utsug
ligger dolda i väggen. Lättväggar; väggplatan monteras vanligtvis
i väggens träreglar med fyra skruvar ovanpå skivmaterialet. En
extra regel behövs för ena sidans skruvhål. Detta görs innan
väggen dubblas. För att komma åt de båda anslutningarna på
väggplattan tas skivmaterialet bort bakom plattan.
Solida väggar; Rören för in och utblås, monteras och väggen
dubblas därefter. Vid lättbetong och tegelväggar görs ursparingar
för rören. Ursparingarna lagas/spacklas därefter innan ytbehand-
ling av väggen görs. Bild 1.
Vid installation av rörsystemet dras en svagströmskabel för ma-
növrering av aggregatet. Kabeln skall mynna ut bakom väggplat-
tan och ha en längd på ca 30–40 cm. för att nå aggregatet.Vid
montering av väggplatta vid utanpåliggande rör användes de
medföljande konsolerna. Bild 2, 3.
I båda dessa fall måste den skarpa 90 graders vinkeln för rörsys-
temets anslutning till väggplattan kortas så att den inte sticker ut
genom gummimuffen.
Oxy3etage
460
440
310
230
10
IP11
1-stegs TF högeffekt
1600
1400
52
27
554
360
Matta 76, Golv 99
68
8
8,0
Tvättbart Hepa 12
Ja
Vit

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents