Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 18

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Table of Contents
Keskusyksikön asennus seinätelineeseen
Työnnä keskusyksikkö seinätelineeseen hieman kädellä kannat-
taen ja taaksepäin painaen niin, että koneessa olevat kumit osu-
vat telineessä oleviin vastakumeihin. Kun kumit ovat kohdallaan
ja kannakkeet makaavat seinätelineen kannatuskumien päällä,
asennetaan salvat paikalleen. Kuva 4.
Kannata ja tue konetta kädellä ja pujota vasen salpa paikalleen ja
sen jälkeen oikea.
Liitä heikkovirta- ja sähköjohto koneeseen. Kuva 5.
Keskusyksikkö on nyt käyttövalmis. Kuva 6.
3
Oxy
etage
Suodatin yksikön asennus
Käytä suodatinyksikköä ruuvien paikkojen merkkaukseen. Var-
mista, että suodatinyksikkö tulee seinän kiinni kunnolla. Käytä
seinämateriaalin mukaisia kiinnikkeitä. Kuva 7.
Mikäli järjestelmään asennetaan useampia imurasioita, poistetaan
suodatinyksikön yläreunassa oleva tulppa. Näin voidaan viedä
suodatinyksiköstä lisärasioita esim. seinän taakse tai toisiin huo-
neisiin. Kun asennetaan lisärasioita, niin kytketään rasioilta tuleva
heikkovirta kaapeli suodatinyksikön takana olevaan sokeripalaan.
Kuva 8.
Keskusyksikön asennus suodatin yksikköön
Työnnä keskusyksikkö kohtisuoraan suodatinyksikköä vasten.
paina keskusyksikköä kokoajan kohti suodatinyksikköä. Varmista,
että takana olevat kumit tulevat kohdalleen ja osuvat vastakap-
paleeseen. Kuva 9.
Asenna ensin vasemman puoleinen lukitussalpa ja sen jälkeen
oikea. Kytke heikkovirta- ja verkkojohto. Kuva 10.
Imurointiletkun liittäminen
Siivousletkut joita on saatavana eri tyyppisinä ja pituisina, Kyt-
ketään joko suodatinyksikön imurasiaan tai erillisiin imurasioihin.
Imurasiassa on kaksi nastaa jotka välittävät keskusyksikölle käynti
ja sammutus käskyn. Kuvat 11, 12.
Huolto ja pölypussin vaihto
Pölypussin vaihto
Vedä pölypussiteline suoraan ulos koneesta ja kuljeta se roskiin.
Kuva 13.
Aseta uusipussi telineeseen. Laita pölypussin pahvinen kaulus te-
lineessä oleviin laipan hahloihin. Työnnä teline pölypussin kanssa
koneeseen. varmista vielä kädellä tunnustelemalla, että koneen
putki on painunut pölypussin sisälle. Telineessä on vaihtoehdot
kahdelle erityyppiselle pölypussille, joko isolle (8 l) synteettiselle
pussille tais-bag
antiodourille tai s-bag long performancelle.
®
Keskusyksikön kansi ei sulkeudu mikäli pölypussi teline on väärin
paikallaan. Kuvat 14, 15.
Karkeasuodatin
Karkeasuodatin toimii imurin moottorin viimeisenä suojana. Mikäli
pölypussi syystä tai toisesta vioittuu, niin karkeasuodatin estää
pölynpääsyn moottoriin. Karkeasuodatin voidaan puhdistaa
tarvittaessa huuhtelemalla se juoksevan veden alla. Puhdistuksen
jälkeen on varmistettava, että suodatin on kuiva ennen imurin
käyttöä. Kuva 15.
HEPA 12 suodattimen vaihto ja puhdistus (Oxy3etage)
Käännä lukitusvipu alas ja vedä kantta hieman ulos- ja alaspäin.
Kuva 16.
Jos suodatin on pestävä, ota se ulos ja huuhtele. Varmista että
suodatin on kuiva ennen paikalleen asentamista. Pestävä suo-
datin voidaan pestä noin viisi kertaa. Kertakäyttö suodatin tulee
vaihtaa kerran vuodessa. Kuva 17.
Suodatin kannen takaisinlaitossa on tärkeää, että suodatin kan-
nen yläreunan tapit osuvat niille tarkoitettuihin koloihin. Kun kansi
on paikallaan käännä lukitusvipu ylös. Kuva 18.
Vianetsintä
Pölynimuri ei käynnisty
1. Onko pölynimurin verkkojohto pistorasiassa?
2. Tuleeko pistorasiaan sähko? Tarkista sulakkeet.
3. Onko heikkovirtajohto kytketty imuriin?
4. Onko sinulla alkuperäinen letku? Alkuperäisissä on oikea
liitäntä.
5. Imuri ei käynnisty imurasialta. Tarkista, että imurasian nastat
tulevat riittävän ulos.
6. Onko vika heikkovirtajohdoissa, moottorissa vai piirikortilla?
Helppo tapa tarkistaa tämä on yhdistää heikkovirtajohdotus
imurasialta esim. kolikolla. Tämä voidaan tehdä myös suoraan
imurin heikkovirtajohtojen liitin pisteestä. Jos imuri käynnistyy
koneelta on vika heikkovirtajohdotuksessa. Mikäli imuri ei
käynnisty ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
Keskusyksikkö ei sammu
1. Tarkista, että heikkovirtajohto ei ole oikosulussa irottamalla
toisen heikkovirtajohdon liitin koneesta.
2. Mikäli keskusyksikkö ei sammu, on vika todennäköisesti piiri-
kortilla. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
Imuteho on huono
1. Ovatko kaikki imurasia kiinni? Ovatko imurasia tiiviit?
2. Onko pölypussi täynnä? Vaihda pölypussi!
3. Onko putkistossa vuoto? Tarkista sulkemalla imuletku kädellä,
nyt pitäisi koneessa olevan alipaine venttiilin avautua.
4. Onko putkisto tukossa? Tarkista ensin onko imuletkuun tart-
tunut jotain. Tämän jälkeen tarkista on imuteho yhtä huono
kaikilta imurasioilta. Mikäli imuteho on joltain muulta rasialta
hyvä on tukos huonosti imevän rasian ja koneen välissä. Jos
taas kaikki imurasiat imevät yhtä huonosti. Tee näin; Nosta
keskusyksikkö paikaltaan, jotta voit tarkistaa koneen imu-
tehon. Mikäli koneessa oleva teho on hyvä, on putkistossa
(imu- tai poistopuolella) tukos.
5. Kuvittelua? Monet, jotka käyttävät keskuspölynimuria ensim-
mäistä kertaa vertaavat ääntä tehoon.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents