Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 14

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Table of Contents
Montering av sentralenheten
Hold aggregatet slik at inn- og utblåsningen sentreres mot hver-
andre og slik at opphengsjernet hviler mot gummiforingen. La
det venstre festet på sentralenheten hvile mot underlaget og før
deretter det høyre på plass. Støtt lett med hånda mot sentralen-
heten og før tilkoblingene inn i platens pakninger Bilde 4.
Sett først den venstre låsbøylen på plass og deretter den høyre.
Koble først svakstrømledningen til sentralenheten og deretter
kabelen for nettspenningen. Bilde 5.
Ditt anlegg er nå klar til å tas i bruk. Bilde 6.
3
ZCV750E Oxy
etage
Installering av veggplate med HEPA-filtrering
Bruk veggplaten/filterplaten som mal ved forborring av skruehull
(4 stk). Sørg for at veggplaten er vel forankret i veggen. Bruk
plugg eller ekspander dersom dette er nødvendig. Bilde 7.
I platens overkant finnes en tilkobling for et rørsystem i tilfelle det
innebygde uttaket ikke er tilstrekkelig til å dekke hele boligen.
Dette rørsystemet kan i praksis være ubegrenset stort for en
normal villa eller en stor leilighet. Ved en eventuell installasjon av
et rørsystem, koble til svakstrømkabelen i sukkerbiten på filterpla-
tens bakside. Bilde 8.
Opphenging av aggregatet
Hold aggregatet mot filterplaten slik at inn- og utblåsningen sen-
trerer mot hverandre og slik at opphengsjernet hviler mot plasten.
La det venstre festet på sentralenheten hvile mot underlaget og
før det høyre også på plass. Støtt lett med hånden mot sentralen-
heten og før tilkoblingene inn i platens pakninger. Bilde 9.
Sett først den venstre låsbøylen på plass og deretter den høyre.
Koble deretter til kabelen for nettspenningen til anlegget.
Bilde 10.
Tilkobling av sugeslangen
Sugeslanger finnes i ulike utførelser og lengder, og kobles enten
til Oxy
3
etages innebygde sugeuttak eller til separate sugeuttak i
rørsystemet. I sugeuttaket er det to kontaktstifter som sender et
signal til aggregatets kretskort for å starte eller stoppe aggregatet.
Bilde 11, 12.
Vedlikehold og bytte av støvsugerpose
Bytte av støvsugerpose
Trekk ut støvsugerposens holder fra enheten og løsne støvsuger-
posen. Bilde 13.
Sett inn en ny støvsugerpose. Plasser støvsugerposens krage i
sporene. Holderens posefeste har to posisjoner som passer til
enten den store 8 liters syntetiske posen eller s-bag
alternativt s-bag Long Performance. Plasser holderen på plass
ifølge instruksjonene til venstre for den. I de tilfeller der holderen
er treg er den sannsynligvis feilplassert. Lokket er veldig enkelt å
stenge når holderen sitter i riktig posisjon. Bilde 14, 15.
Grovfilter
Grovfilteret fungerer som en beskyttelse for støvsugerens motor, i
tilfelle støvsugerposen skulle ødelegges og forhindrer da at støvet
kommer inn i motoren. Filteret må i så fall rengjøres ved å skylle
det under rennende vann. Etter rengjøring må filteret være helt
tørt før man begynner å bruke støvsugeren. Bilde 15.
Bytte og rengjøring av HEPA 12 filter for Oxy
Vri låsbøylen nedover og løsne lokket. Bilde 16.
Hvis filteret er vaskbart, ta ut filteret og skyll det. Sørg for at det
er helt tørt før du monterer filteret tilbake. Et skyllbart filter kan
rengjøres omtrent fem ganger. Et ikke-skyllbart filter bør skiftes
en gang i året. Bilde 17.
Ved gjenmontering av lokket, sørg for at begge festene i lokkets
overkant sitter korrekt innen låsbøylen festes. Bilde 18.
Fejlsøgning
Sentralenheten starter ikke
1. Er sentralenheten koblet til et strømførende uttak?
2. Kontroller sikringen i sikringsskapet.
3. Er lavspenningskabelen koblet til sentralenheten?
4. Bruker du riktig sugeslange? Originalslanger er utrustet med
korrekt tilkobling.
5. Sentralenheten starter ikke på av en sugekontaktene. Kontrol-
ler at de fjærbelastede kontaktstiftene i kontakten ikke har
hengt seg opp.
6. Er det brudd på svakstrømsledningen eller feil på motorens
kretskort? Den enkleste måten å kontrollere dette på er ved
å kortslutte begge stiftene i sugekontaktene med en teskje,
mynt e.l. Starter ikke aggregatet, foreligger det et lednings-
brudd mellom sentralenheten og en eller flere av kontaktene
eller det er en feil på motorens kretskort. For å utelukke brudd
på ledningen kortsluttes svakstrømskontakten direkte på
aggregatet. Starter motoren da, så ligger feilen i ledningen.
Hvis ikke ligger feilen i aggregatet. Kontakt i så fall et autorisert
serviceverksted.
Sentralenheten stopper ikke
1. Kontroller sugeuttakene, slik at ikke tilkoblingen til noen av
dem er kortsluttet.
2. Hvis sentralenheten fremdeles ikke stopper, er det sannsyn-
ligvis elektronikken i kretskortet som ikke fungerer som den
skal. Dra da ut stikkontakten og kontakt et autorisert service-
verksted
Støvsugeren suger ikke som den skal
1. Kontroller at de øvrige sugeuttakene er ordentlig stengt samt
at poserommets lokk er ordentlig stengt, slik at ikke det har
oppstått en lekkasje.
2. Er støvsugerposen full? Bytt pose.
3. Lekkasje i rørsystemet? Kontroller om dette er tilfelle ved å
blokkere sugeslangens lufttilførsel (hold den mot hånden).
Løser vakuumventilen ut, så er rørsystemet sannsynligvis tett.
4. Stopp i rørsystemet? Kontroller først at det ikke er stopp i
sugeslangen. Kontroller så om suget er bedre i et annet suge-
uttak. Hvis det er tilfelle, er det sannsynligvis stopp i systemet
frem til uttaket med dårlig sug. Er det dårlig også i de øvrige
uttak, kontroller da suget direkte på aggregatet. Gjør slik: Løft
®
Anti-Odour
aggregatet av veggplaten og kjenn etter med hånden om
suget er bedre direkte ved aggregatet. Hvis det er tilfelle er
det en stopp i rørsystemet. Med kunnskap om rørsystemet
oppbygning og gjennom å konstatere hvor det fremdeles er
god sugeevne kan du logisk resonnere deg frem til hvor stop-
pen sitter.
5. Innbilning? Mange som nettopp har installert sentralstøvsuger
feilbedømmer sugeevnen fordi lyden ikke lenger høres
3
etage

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents