Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 13

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Gratulerer og lykke til!
Gratulerer med valget av Oxy3etage eller ZCV750W
sentralstøvsuger fra Electrolux som du kommer til å
ha mye glede og nytte av i mange år.
Disse aggregatene er basert på en helt ny måte å
tenke sentralstøvsuging på. Aggregatene er, med sin
moderne design og kompakte konstruksjon, meget
enkle å plassere. Med den nye elektronikken kan
aggregatet kobles til normale vegguttak uten trege
sikringer. Ettersom du har vært klok nok til å velge et
stort og etablert merke, så innebærer det trygghet i
form av moderne konstruksjon, kvalitet, service og
reservedeler. Din nye sentralstøvsuger er testet og
godkjent i henhold til myndighetenes krav. Les nøye
gjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk
støvsugeren.
Sikkerhetsinstruksjoner
Lese nøye gjennom disse før du installerer og bruker sentralstø-
sugeren, så kommer ditt anlegg til å fungere utmerket.
• Sentralstøvsugeren er kun ment for tradisjonell rengjøring. Sug
ikke opp væske, aske og skarpe gjenstander.
• Bruk aldri støvsugeren i rom der det finnes brennende eller let-
tantennelige væsker eller gasser.
• Dra alltid ut kontakten når du utfører service på støvsugeren.
• Når du drar ut kontakten, ta tak i støpselet, aldri i ledningen.
• Hovedsikringen må være 10A.
• Sentralstøvsugeren skal ikke installeres i et altfor begrenset rom.
Rommets minimumsmål bør være (mm) 490x570x700 (bxdxh).
• Dekk aldri til sentralenheten.
• Følg bruksanvisningen veldig nøye.
• Service på sentralstøvsugeren skal kun utføres av et autorisert
serviceforetak. Bruk kun reservedeler og ekstrautstyr som
anbefales av produsenten. Forsøk aldri selv å gjøre endringer på
sentralstøvsugeren.
• Bruk aldri sentralstøvsugeren med en skadet tilknytningskabel.
Sentralstøvsugeren har en spesialkabel som alltid må byttes
ut med en som helt lik, og som kan kjøpes hos en autorisert
forhandler.
• Bruk aldri støvsugeren uten støvsugerpose
• Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Tekniske Spesifikasjoner
Modell
ZCV750W
Bredde mm
460
Høyde mm
330
Dybde mm
20
Driftspenning V
230
Sikring A
10
Isolasjonsklasse
IP11
Motor
1-stegs TF høyeffekt
Motoreffekt max W
1600
Motoreffekt nom W
1400
Luftstrøm maks l/s*
52
Vakuum maks* Kpa
27
Sugeffekt maks* W
554
Sugeffekt inkl.system, W
360
Støvopptak %
Teppe 76, gulv 99
Lydnivå ved maskin dB(A)
68
Volum pose, liter
8
Nettovekt kilo
6,0
Filter
Skyllbart kullfilter
Overopphetingsbeskyttelse
Ja
Farge
Hvit
* målt på maskinen
Kildesortering
Materialvalget er av meget høy kvalitet. Produk-
tene skal ikke håndteres som husholdningsavfall.
De skal istedet leveres inn på innsamlingssted
for kildesortering. Ved å sikre at produktene
håndteres på riktig måte bidrar du til å forebygge
eventuelle negative miljø- og helseeffekter som
kan oppstå om produktene kastes som vanlig
avfall. For ytterligere opplysninger om gjenvinning bør du kontakte
lokale myndigheter, søppelhentingstjenesten eller butikken der du
kjøpte varen.
Din kontakt med Electrolux
Ved spørsmål som dreier seg om produkter, reservedeler, service,
garantier etc. kan du kontakte din lokale Elektroluxforhandler som
du finner på www.electrolux.com
ZCV750W
Installering av veggplate for tradisjonell montering
Ved denne type installering er det et krav at rørene for inn- og
utsuging ligger skjult i veggen. Lettvegger; veggplaten monteres
vanligvis i veggens stenderverk med fire skruer i platens overkant.
Dette utføres før veggen dobles. For å komme til begge tilkoblin-
gene på veggplaten tas platens bakside bort. Solide vegger; Rø-
rene for inn- og utblåsning monteres, og deretter dobles veggen.
Ved lettbetong og teglvegger må det lages fordypninger til rørene.
Fordypningene repareres/sparkles deretter før veggen overflate-
behandles. Bilde 1.
Ved installasjon av rørsystemet trekkes en svakstrømkabel for
regulering av aggregatet. Kabelen skal munne ut bak veggplaten
og ha en lengde på ca 30–40 cm for å nå aggregatet. Ved monte-
ring av veggplate ved utenpåliggende rør brukes de medfølgende
konsollene. Bilde 2, 3.
I begge disse tilfellene må den skarpe 90 grader vinkelen for
rørsystemets tilkobling til veggplaten kortes ned slik at den ikke
stikker ut gjennom gummimuffen.
ZCV750E
Oxy
3
etage
460
440
310
230
10
IP11
1-stegs TF høyeffekt
1600
1400
52
27
554
360
Teppe 76, gulv 99
68
8
8,0
Skyllbart Hepa 12
Ja
Hvit

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents