Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 10

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Tillykke og god fornøjelse
Tillykke med valget af Oxy3etage eller ZCV750W cen-
tralstøvsuger fra Electrolux, som du vil have meget
store glæde og nytte af i mange år. Disse anlæg er
baseret på, hvad angår centralstøvsugning, en helt
ny måde at tænke på.
Anlægget er med sit moderne design og sin kom-
pakte konstruktion meget nemt at montere. Med den
nye elektronikken kan anlægget sluttes til normale
vægudtag uden stive træge sikringer. Det, at du har
valgt et stort og veletableret mærke, betyder tryghed
i form af en moderne konstruktion, kvalitet, service
og reservedele. Den nye centralstøvsuger er testet
og godkendt efter de krav, myndighederne stiller.
Læs nøje denne brugsanvisning, inden du begynder
at anvende støvsugeren.
Sikkerhedsinstrukser
Læs nøje disse instrukser igennem, før du installerer og anvender
din centralstøvsuger, så vil dit anlæg fungere fuldstændig tilfreds-
stillende.
• Centralstøvsugeren er udelukkende beregnet til normal
rengøring. Det er således forbudt at opsuge væsker, aske og
skarpe genstande.
• Anvend aldrig støvsugeren på steder, hvor der kan være bræn-
dende eller letantændelige væsker eller gasser.
• Træk altid kontakten ud, når du skal foretage service på støvsu-
geren.
• Træk kontakten ud af stikket ved at tage i kontakten. Træk
aldrig i ledningen.
• Hovedsikringen skal være 10A.
• Centralenheden må ikke installeres på en begrænset plads.
Pladsens mål bør mindst være (mm) 490x570x700 (bxdxh).
• Læg aldrig noget over centralenheden.
• Følg brugsanvisningen meget omhyggeligt.
• Service på centralstøvsugeren må udelukkende foretages af en
autoriseret servicevirksomhed. Anvend udelukkende reservedele
og ekstra tilbehør anbefalet af fabrikanten. Forsøg aldrig selv at
foretage ændringer på centralstøvsugeren.
• Anvend aldrig centralstøvsugeren med et beskadiget tilslut-
ningskabel. Centralstøvsugeren har et specialkabel som altid
skal skiftes ud med et lignende kabel, som kan købes hos en
autoriseret servicevirksomhed.
• Anvend aldrig støvsugeren uden støvpose.
• Gem denne brugsanvisning til senere brug.
Teknisk data
Model
ZCV750W
Bredde mm
460
Højde mm
330
Dybde mm
220
Driftspænding V
230
Sikring A
10
Isolationsklasse
IP11
Motor
1-trin TF højeffekt
Motoreffekt nom W
1400
Luftstrømning max l/s*
52
Vakuum max* Kpa
27
Sugeeffekt max* W
554
Sugeeffekt inkl. system W
360
Støvoptag %
Tæppe 76, Gulv 99
Lydniveau ved maskine dB(A)
68
Volumen, pose, i liter
8
Vægt, netto i kg
6,0
Filter
Vaskbart kulfilter
Overophedningsbeskyttelse
Ja
Färg
Hvid
* målt på maskinen
Sortering af affald efter kilde
De valgte materialer er af meget høj kvalitet.
Produkterne må ikke håndteres som hushold-
ningsaffald. De skal i stedet afleveres til affalds-
sortering på en affaldsopsamlingsplads. Ved at
sikre, at produktet håndteres rigtigt, bidrager
du til at forebygge eventuelle negative miljø- og
sundhedspåvirkninger, som kan opstå, hvis
produktet kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Yderligere
oplysninger om genbrug kan du indhente ved at kontakte lokale
myndigheder eller renoveringstjenesten eller forretningen, hvor du
købte varen.
Din kontakt med Electrolux
Spørgsmål, der gælder produkter, reservedele, service, garanti
osv., skal rettes til din lokale Electrolux-virksomhed, som du kan
finde på www.electrolux.com
ZCV750W
Ophængning af vægplade til traditionel montering
Denne type installation betyder, at rørene for ind- og udsugning
ligger gemt i væggen. Letvægge: Vægpladen monteres som regel
i væggens træbjælker med fire skruer oven på pladematerialet.
Der er behov for en ekstra bjælke til skruehullet i den ene side.
Dette udføres inden vægpladen sættes på. For at kunne komme
til begge tilslutninger på vægpladen, fjernes pladematerialet
bag ved pladen. Solide vægge: Rørene for ind- og udsugning
monteres, og vægpladen sættes derefter på. Når det er tale om
letbeton- og teglvægge, skal udsparinger laves før rørmontering.
Udsparinger laves/efterspartles, inden væggen overfladebehand-
les. Billede 1.
Ved installering af rørsystemet trækkes et svagstrømskabel til
styring af anlægget. Kablet skal munde ud bag ved vægpladen
og have en længde på ca. 30–40 cm for at kunne nå til central-
enheden. Ved montering af vægpladen ved udenpåliggende rør
anvendes konsoller, der følger med. Billede 2, 3.
I begge disse tilfælde skal den skarpe 90 graders vinkel for rør-
systemets tilslutning til vægpladen forkortes, så den ikke stikker
ud gennem gummimuffen.
Oxy3etage
460
440
310
230
10
IP11
1-trin TF højeffekt
1400
52
27
554
360
Tæppe 76, Gulv 99
68
8
8,0
Vaskbart, Hepa 12
Ja
Hvid

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents