Download Print this page

Advertisement

III - Käyttöönotto
- Ota kahvimylly pakkauksesta ja pese sen kansi (D) lämpimällä vedellä. Pyyhi astia
(B) kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla.
- Aseta moottoriyksikkö (A) tasaiselle, puhtaalle ja kuivalle pinnalle.
- Liitä laite verkkovirtaan.
- Kaada kahvinpavut astiaan (B).
- Voit käyttää kantta (D) kahvin määrän mittaamiseen.
- Laita kansi (D) astian (B) päälle ja paina sitä muutaman sekunnin ajan.
- Älä anna myllyn käydä yhtäjaksoisesti kauemmin kuin 30 sekuntia.
- Ennen kannen (D) avaamista odota, kunnes terä (C) pysähtyy kokonaan.
- Irrota laite verkkovirran pistorasiasta ennen sen puhdistusta,
IV - Ohjeita käyttöä varten
Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti kauemmin kuin 30 sekuntia.
Kahvimyllyllä voi jauhaa jopa 85 g kahvia.
V - Puhdistus
Irrota laite verkkovirran pistorasiasta.
- Puhdista laite pensselillä.
- Älä käytä puhdistukseen patasutia tai muita välineitä, joissa on metalliosia.
- Älä upota moottoriyksikköä (A) veteen. Pyyhi se kuivalla tai kevyesti kostutetulla
liinalla.
VI - Mitä tehdä, jos laite ei toimi?
Tarkista ensin, onko virtajohto liitetty verkkovirtaan ja sitten, onko kansi (D) kunnolla
paikallaan astian (B) päällä.
Ellei näitä ohjeita noudateta, ei kahvimylly toimi kunnolla.
Noudatitko ohjeita eikä kahvimylly silti toimi?
Käänny siinä tapauksessa myyjän tai valtuutetun KRUPS huollon puoleen.
VII - Sähkölaitteen tai elektronisen laitteen käytöstä
poistaminen
Huolehtikaamme ympäristöstä!
i Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä mate-
riaaleilla.
Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka val-
tuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierräte-
tään.
22

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: