Download Print this page

Advertisement

Kiitämme luottamuksestasi ostaessasi KRUPS kodinkoneen. Tutustu huolelli-
sesti tähän käyttöohjeeseen ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.
I - Laitteen kuvaus
A
Moottoriyksikkö
B
Astia
C
Terä
D
Mitta-asteikolla varustettu kansi
II - Turvaohjeet
- Laite vastaa voimassa olevia teknisiä määräyksiä ja standardeja.
- Tarkista ennen ensimmäistä käyttöä, vastaako verkkovirran jännite laitteen tyyppikil-
peen merkittyä jännitettä. Virheellinen sähköliitäntä aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Virtajohtoa ei saa sijoittaa laitteen liikkuvien osien, lämpölähteiden tai terävien reu-
nojen lähelle ja johdon kosketus niihin on estettävä.
- Älä upota moottoriyksikköä, virtajohtoa tai pistoketta veteen; älä myöskään laita
niitä juoksevan veden alle.
- Älä jätä virtajohtoa riippumaan työtasolta.
- Käytä laitetta vain vakaalla työtasolla vesiroiskeiden ulottumattomissa.
- Älä käännä laitetta ylösalaisin.
- Älä pura laitetta. Voit suorittaa itse vain sen puhdistuksen ja yleiset huoltotoimenpi-
teet.
- Mylly on irrotettava verkkovirrasta:
* Jos sen toiminnassa ilmenee jotain epänormaalia
* Aina ennen sen kokoonpanoa, osien irrottamista, puhdistusta tai huoltoa.
- Älä koskaan irrota laitetta verkkovirran pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
- Käytä jatkojohtoa vain tarkistettuasi sen olevan moitteettomassa kunnossa.
- Sähkötoimista kodinkonetta ei saa käyttää, jos:
* se on pudonnut maahan,
* se on vahingoittunut tai jos siitä puuttuu osia.
- Turvallisuuden varmistamiseksi on vahingoittunut laite korjattava ja vahingoittunut
virtajohto vaihdettava valmistajan, valtuutetun huollon tai muun tarvittavan päte-
vyyden omaavan henkilön toimesta.
- Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, sitä ei missään tapauksessa saa käyttää ammatti-
laistarkoituksiin. Valmistajan takuu ei koske tällaistä käyttöä eikä valmistaja ole vas-
tuussa tällaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista.
- Henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt eivät mahdollista laitteen turvallista käyt-
töä, eivät saa käyttää sitä ilman apua tai valvontaa.
- Tämä laite ei ole lelu. Älä jätä sitä lasten ulottuville äläkä anna heidän leikkiä sillä.
- Käsittele terää varovasti, se on hyvin terävä!
21

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: