Download Print this page

Advertisement

III - Igangsetting
- Ta kaffekvernen ut av emballasjen og rengjør lokket (D) med varmtvann. Tørk av
begeret (B) med en tørr eller eventuelt lett fuktet klut.
- Sett motorenheten (A) på en plan, ren og tørr overflate.
- Koble til apparatet.
- Ha kaffebønner i begeret (B).
- Du kan bruke lokket (D) til å måle til mengden kaffebønner som skal males
- Sett lokket (D) på begeret (B), og hold det nede i noen sekunder.
- Kaffekvernen skal ikke brukes sammenhengende i over 30 sekunder.
- Før du åpner lokket (D), må du vente til kniven (C) er fullstendig stanset.
- Koble fra apparatet før du rengjør det,
IV - Råd ved bruk
Apparatet skal ikke brukes sammenhengende i over 30 sekunder.
Kaffekvernen kan male opptil 85 g kaffe.
V - Rengjøring
- Frakoble apparatet.
- Rengjør apparatet med en pensel.
- Ikke bruk skuresvamp eller gjenstander som inneholder metalldeler.
- Aldri dypp motorenheten (A) ned i vann. Tørk av den med en tørr eller eventuelt
lett fuktet klut.
VI - Hva gjør du hvis apparatet ikke fungerer?
- Kontroller først at apparatets støpsel er satt i veggkontakten og så om lokket (D) er
korrekt plassert på begeret (B).
Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes, vil ikke kaffekvernen virke.
Hvis du har overholdt alle disse forholdsreglene, og apparatet fremdeles ikke
fungerer, må du ta kontakt med forhandleren eller et godkjent KRUPS servicesenter.
VII - Elektrisk eller elektronisk apparat som skal kasseres
La oss bidra til miljøvern!
Apparatet ditt inneholder mange materialer som kan gjenbrukes.
Lever det til en forhandler av elektriske produkter, et oppsamlingss-
ted eller eventuelt til et godkjent servicesenter slik at det blir
behandlet på en forsvarlig måte.
20

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: