Download Print this page

Motorola 89271N - H690 - Headset User Manual: Problemen Oplossen

User guide.
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

Problemen oplossen

De koppelingsmodus van mijn headset kan niet worden geactiveerd
Zorg ervoor dat andere apparaten, die eerder aan de headset zijn gekoppeld,
zijn uitgeschakeld. Als het indicatielampje niet continu blauw brandt,
moet je het andere apparaat en de headset uitschakelen, 10 seconden
wachten en vervolgens de headset opnieuw inschakelen. Wacht totdat het
indicatielampje continu blauw brandt. Dit geeft aan dat de headset zich in de
koppelingsmodus bevindt.
Mijn telefoon kan de headset niet vinden
Controleer of het indicatielampje op de headset continu blauw brandt tijdens
de zoekactie naar andere apparaten.
Mijn headset deed het eerst goed, maar nu niet meer
Controleer of de telefoon is ingeschakeld en of de Bluetooth-functie van
de telefoon is ingeschakeld. Als Bluetooth was uitgeschakeld (of slechts
tijdelijk ingeschakeld), moet je Bluetooth opnieuw starten en de telefoon
opnieuw koppelen aan de headset.
Bezoek voor meer informatie onze website: www.motorola.com of bel de
helpdesk van Motorola: 020-2015034.
56

Advertisement

   Also See for Motorola 89271N - H690 - Headset

   Related Manuals for Motorola 89271N - H690 - Headset

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: