Download  Print this page

Dell 8 Getting Started Manual Page 137

Converged network switch.
Hide thumbs

Advertisement

Genel Bakış
Bu Başlangıç Kılavuzu deneyimli yükleyicilere hızlı şekilde Dell M8428-k paketini açma, yükleme ve yapılandırmada
yardımcı olmak amacıyla genel bakış olarak tasarlanmıştır. Ayrıntılı yükleme ve yapılandırma talimatları için bkz.
Dell M8424-k Donanım Başvuru Kılavuzu.
NOT
Bu belgede Dell M8428-k, Birleşik ağ anahtarı veya anahtar modülü olarak geçmektedir. Ayrıca M8428-k
10GbEE-FCOE/8Gb FC SW şeklinde de adlandırılmaktadır.
Birleşik ağ anahtarı paketini açma ve yükleme
Size gönderilen Blade Server Enclosure'a Birleşik ağ anahtarı yüklüyse bu bölümü atlayın. Bu bölüm, boş bir yuvaya
yeni bir modülü takma veya varolan Birleşik ağ anahtarı ile ilgili değiştirme işlemi içindir.
NOT
Birleşik ağ anahtarı, SAN bağlantısı için Dell M1000e Blade Server Enclosure'ın B1/B2 G/Ç ve C1/C2 G/Ç yuvalarında
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Blade Server Enclosure Donanım Sahibi Kılavuzu'ndaki yükleme gereksinimlerine
uyduğunuzdan emin olun.
anahtar modülü ürününü geldiği paketinden çıkarmayla ilgili aşağıdaki adımları uygulayın.
1. Nakliye kutusunu açıp içindekileri kontrol edin, hiçbir şeyin eksik veya hasarlı olmadığını doğrulayın.
Hasar görmüş bir Birleşik ağ anahtarı modülünü Blade Blade Server Enclosure'a takmayın. anahtar modülü
hasarlı görünüyorsa, devam etmeden önce satış temsilcinize başvurun.
2. anahtar modülü modülünün üstündeki karton aksesuar tepsisini alın.
Bu tepside belgeler, düzenleme bildirileri ve ürün bilgileri kılavuzu bulunur.
3. anahtar modülü modülünü kutudan çıkarın.
Koruyucu köpüğün uçlarını anahtar modülü modülünden kaydırarak çıkarın.
4. Köpüğün uçlarını anahtar modülü modülünden çıkarın.
5. Statik elektrik hassasiyetiyle ilgili gerekli tedbirleri aldığınızdan emin olduktan sonra uyarı mührünü sökün.
6. Antistatik kılıftan anahtar modülü modülünü çıkarıp görülür bir kusur veya nakliyede meydana gelmiş herhangi
bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
7.
Birleşik ağ anahtarı modülünü Blade Server Enclosure'a takma yönergeleri için Blade Server Enclosure
Donanım Sahibi Kılavuzu'ndaki anahtar modülü modülünü takma bölümüne bakın.
NOT
Modülü kasaya takmadan önce orta konektörlerden koruyucu kapakları çıkardığınızdan emin olun.
Dell M8428-k Başlangıç Kılavuzu
MHWKY
135 / 160

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell 8

   Related Manuals for Dell 8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: