Download Print this page

Batterij Installeren - Kenwood KNA-RCDV331 Instruction Manual

Remote control unit
Hide thumbs

Advertisement

KNA-RCDV331
Met deze eenheid kunnen geen functies worden bestuurd die niet beschikbaar zijn in de autostereo.
¤
• Leg de afstandsbediening zodanig neer dat zij tijdens remmen of andere handelingen niet kan vallen of wegglijden. Als de
afstandsbediening valt of tijdens het rijden vast komt te zitten onder de pedalen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties.
• Leg de batterij niet in de buurt van open vuur of een warmtebron. De batterij kan hierdoor exploderen.
• Laad de batterij niet op, sluit de batterij niet kort, open de batterij niet, verwarm de batterij niet of gooi het in open vuur.
Hierdoor kan er vloeistof uit de batterij gaan lekken. Wanneer u gemorste vloeistoffen in uw ogen krijgt of op uw kleren, spoel
dan uw ogen of kleren onmiddellijk uit met water en raadpleeg uw huisarts.
• Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Mocht een kind toch een batterij inslikken, neem dan onmiddellijk contact op
met uw huisarts.
• Leg de afstandsbediening niet op een hete plek, zoals op het dashboard.

Batterij installeren

Gebruik twee batterijen van het type "AAA"/"R03".
Druk op het deksel en schuif het uit om het te
verwijderen, zie afbeelding.
Let bij het plaatsen van de batterijen op de
polen + en - Volg hierbij de afbeelding in het
batterijencompartiment.
• Als de afstandsbediening alleen van dichtbij functioneert
of helemaal niet functioneert, zijn de batterijen
waarschijnlijk leeg. Vervang in dit geval de batterijen door
nieuwe.
20
KNA-RCDV331
Modusschakelaar op afstandsbediening
De functies die met de afstandsbediening kunnen
worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de positie
van de modusschakelaar.
Aud-modus
Schakel naar deze modus wanneer
u een geselecteerde bron of een
cd-wisselaar, enz. bedient.
Dvd-modus
Schakel naar deze modus wanneer
u dvd's of cd's, enz. met de in dit
apparaat geïntegreerde speler
afspeelt.
Tv-modus
Schakel naar deze modus wanneer
u de tv bedient.
NAVI-modus
Deze wordt ingeschakeld
bij de bediening van het
navigatieapparaat.
• De positie van de modusschakelaar op de
afstandsbediening wordt in de titel van elke modus
aangegeven, bijv. "(AUD-modus)".
• Wanneer u een speler bedient die niet in het apparaat is
geïntegreerd, selecteer dan de "AUD"-modus.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KNA-RCDV331

  Related Manuals for Kenwood KNA-RCDV331

  Related Content for Kenwood KNA-RCDV331