Download Table of Contents Print this page

Port Replicator - Dell Latitude LS User Manual

Dell latitude ls: users guide
Hide thumbs Also See for Latitude LS:

Advertisement

Table of Contents
support.dell.com
Brukerhåndbok for Dell
Latitude

Port Replicator

Med Dell Latitude LS Family Advanced Port Replicator (APR) kan du raskt og enkelt
integrere den bærbare Dell Latitude LS Family-datamaskinen inn i et stasjonært miljø.
Bruk instruksjonene i dette dokumentet når du skal koble eksterne enheter til port-
replikatoren og koble datamaskinen til portreplikatoren.
Merk: Hvis du mottok en oppgraderingsdiskett for BIOS (basic input/output system)
sammen med portreplikatoren, kan du bruke disketten til å oppgradere BIOS på Dell
Latitude LS Family-datamaskinen før du kobler datamaskinen til portreplikatoren.
Instruksjoner finner du i dokumentasjonen som fulgte med BIOS-
oppgraderingsdisketten.
Sikkerhetsinstruksjoner
Hvis du følger sikkerhetsreglene nedenfor, kan det hjelpe deg å beskytte port-
replikatoren mot skader og ivareta din personlige sikkerhet.
Prøv ikke å reparere portreplikatoren på egen hånd. Følg alltid installasjons-
instruksjonene nøye.
Se til at det ikke ligger gjenstander på strømkabelen til strømadapteren, og at
kabelen ikke er plassert slik at noen kan komme til å snuble i den eller tråkke
på den.
Plasser strømadapteren i et område med god utlufting, for eksempel på et
skrivebord eller på gulvet, når du bruker den til å gi strøm til portreplikatoren.
Dekk ikke strømadapteren med papir eller andre gjenstander som kan føre til
redusert avkjøling. Bruk ikke strømadapteren inne i en bæreveske.
Bruk ikke portreplikatoren i fuktige omgivelser, for eksempel i nærheten av et
badekar, en vask eller et svømmebasseng eller i en våt kjeller.
Skyv ikke gjenstander inn i ventiler eller lufteåpninger på portreplikatoren. Dette
kan føre til brann eller elektrisk støt ved at interne komponenter kortsluttes.
Brukerhåndbok for Dell Latitude LS Family Advanced Port Replicator
LS Family Advanced
10-1

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Dell Latitude LS

This manual is also suitable for:

Latitude ls series

Table of Contents