BELT SANDER PBS 900 A1
BELT SANDER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
BANDSLIP
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
BANDSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
NAUHAHIOMAKONE
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BÅNDSLIBER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
3

Advertising

   Summary of Contents for PARKSIDE PBS 900 A1

 • Page 1

  BELT SANDER PBS 900 A1 BELT SANDER NAUHAHIOMAKONE Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BANDSLIP BÅNDSLIBER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...

 • Page 2

  Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

 • Page 4: Table Of Contents

  1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 8 4. Careful handling and use of electrical power tools ..........Page 8 Safety advice for belt sanders ..................Page 9 Preparing for use Tensioning / changing the sanding belt ...............Page 10 Advice on use ........................Page 10...

 • Page 5: Proper Use, Features And Equipment, Included Items

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Read instruction manual! Watts (Effective power) Observe caution and safety notes! Safety class II Wear hearing protection, dust Caution – electric shock! protection mask, protective glasses Danger to life! and protective gloves.

 • Page 6: Technical Information, Workplace Safety, Electrical Safety

  Unmodified plugs and ly in use. This can result in a much lower vibration matching sockets reduce the risk of electric shock.

 • Page 7: Personal Safety, Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  Accidents can happen if you carry the device c) Keep the device away from rain or with your finger on the ON / OFF switch or with moisture. Water entering an electrical device the device switched on.

 • Page 8: Safety Advice For Belt Sanders

  Securely support the workpiece. Use clamps or easier to control. a vice to grip the workpiece firmly. This is much g) Use the electrical power tool, accesso- safer than holding it with your hand.

 • Page 9: Tensioning / Changing The Sanding Belt, Advice On Use, Vacuum Dust Extraction

  IMPORTANT: The direction of the arrows on the danger of fire when working with electrical de- the inside of the sanding belt must agree with vices that have a dustbox or can be connected to a that on sander housing. vacuum cleaner. Under certain conditions the 3.

 • Page 10: Selecting The Correct Rotational Speed And Sanding Belt

  Press and then release the ON / OFF switch extraction: If there is an explosive mixture WARNING! of dust and air you must use a vacuum device espe- © Selecting the correct rotational cially intended for that purpose. speed and sanding belt...

 • Page 11: Tips And Tricks

  fixed mounting Coarse finish The fixed mounting kit allows you to use the device (Grit grade) for sanding vertically or horizontally by fastening Fine finish (Grit grade) –– it on to a flat stable surface (e.g. workbench).

 • Page 12: Maintenance And Cleaning, Service Centre, Warranty, Disposal

  RISK OF INJURY! Before WARNING! you carry out any work on the belt sander always The warranty is void in the case of abusive and im- pull the mains plug out of the mains socket. proper handling, use of force and internal tamper- ing not carried out by our authorized service branch.

 • Page 13: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  Belt sander PBS 900 A1 Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Serial number: IAN 56599 Bochum, 31.08.2010 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development. 14 GB/IE...

 • Page 14

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ...................... Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus .................... Sivu 18 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 18 Nauhahiomakonetta koskevia turvaohjeita ..............Sivu 19 Käyttöönotto Hiomanauhan kiristäminen / vaihtaminen ..............Sivu 19 Työskentelyohjeet ......................

 • Page 15

  Aluksi Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia kuvakkeita: Lue käyttöohje! Watti (Vaikutusteho) Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Suojausluokka II Käytä aina laitteella työskennellessäsi Varo sähköiskua! Hengenvaara! suojalaseja, kuulo- ja hengityssuo- jaimia sekä asianmukaisia työkäsineitä. Räjähdysvaara! Pidä lapset loitolla sähkötyökalusta! Viallisen verkkojohdon tai pistokkeen Mitoitusjoutokäyntinopeus...

 • Page 16

  1 käyttöohje yleiset turvaohjeet © Tekniset tiedot VAROLTUS! Lue kaikki turva- ja muut ohjeet! Turva- ja muiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia louk- Nauhahiomakone: Parkside PBS 900 A1 Nimellisjännite: 230 V ~ 50 Hz kaantumisia. Nimellisottoteho: 900 W Nauhan tyhjäkäyntinopeus: 180 - 340 m / min...

 • Page 17

  Varmista, että sähkötyökalu Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, on kytketty pois päältä, ennen kuin jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- liität sen pistorasiaan, nostat sen tai kannat sitä. Tapaturmat ovat mahdollisia, lut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt...

 • Page 18

  ½ Asbestipitoista materiaalia ei saa työstää. Kiinnityslaite on nyt auki ja hiomanauha voidaan Asbesti aiheuttaa syöpää. ottaa pois. 2. Laita nyt uusi hiomanauha tai vaihda se toiseen VAROLTUS! MYRKYLLISIÄ PÖLYJÄ! muun materiaalin työstämiseksi tai rakeisuuden Esimerkiksi lyijyä sisältävien maalipintojen, muutamien puulajien ja metallien hiomisen vaihtamiseksi.

 • Page 19

  (tai pölynimu- 3. Paina kiinnitysvipu jälleen alkuasentoon. rin pölypussissa) oleva puupöly voi syttyä itsestään. Näin voi tapahtua varsinkin silloin, kun lakkajäämiin tai muihin kemiallisiin aineisiin on sekoittunut puupölyä Hiomanauhan säätäminen: Nosta laitetta, käynnistä se ja kierrä ympäri.

 • Page 20

  Materiaali / Kovapuu työskentelyalue Karkeahionta (rakeisuus) Hienohionta Voit nauhahiomakoneen käytössä valita hetkittäisen (rakeisuus) ja kestokäytön välillä. Käytä lyhytaikaisiin töihin het- Kierrosluvun esivalinta suuri (5-6) kittäistä käyttöä. Pitempään kestäviin töihin suositte- lemme kestokäyttöä. Toimi halutun käytön asettami- Materiaali / Lastulevyt seksi seuraavasti: työskentelyalue...

 • Page 21

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu Materiaali / Muovit © Ohjeita ja vinkkejä työskentelyalue Älä työstä koskaan samalla hiomanauhalla Karkeahionta puuta ja metallia. (rakeisuus) Kuluneet tai säröiset hiomanauhat voivat vioittaa Hienohionta työkappaletta. Vaihda hiomanauhat sen takia (rakeisuus) oikeaan aikaan.

 • Page 22

  8,21 snt / puh + 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: Tyyppi / Laitekuvaus: Nauhahiomakone PBS 900 A1 8,21 snt / puh + 16,90 snt / min) e-mail: support.fi@kompernass.com Date of manufacture (DOM): 08 - 2010 Sarjanumero: IAN 56599 ©...

 • Page 24

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 27 2. Elsäkerhet ........................Sidan 27 3. Personsäkerhet ......................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 28 Säkerhetsanvisningar för bandslip ................Sidan 29 Idrifttagning Byta / spänna slipband ....................Sidan 29 Arbetstips ........................Sidan 30 Dammsugning .......................Sidan 30...

 • Page 25

  Skruvtvingar 2 x Verktyget får endast användas för torr slipning. Avståndsplattor 2 x Se till att använda rätt typ av slipband med olika Skruv grovlek och anpassa band och hastighet till arbets- materialet. Verktyget är avsett för privat bruk och ©...

 • Page 26

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1 dammfångare Bandslip PBS 900 A1 är utrustad med fullelektronik 1 sugadapter (för extern dammuppsugning) med extra reglerelektronik, mjukstart med start- 1 stationär monteringssats strömsbegränsning. 1 bruksanvisning Allmänna säkerhetsanvis- © Tekniska data ningar för elverktyg...

 • Page 27

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg b) Undvik kroppskontakt med jordade get med fingret placerat på PÅ / AV-knappen eller se till att verktyget inte är anslutet till ström- ytor, t.ex. rör, värmeelement, spis och kylskåp. Ökad risk för elstötar föreligger försörjningen. Detta kan medföra olyckor.

 • Page 28

  ½ Håll i verktyget stadigt med båda händerna ½ under arbetet (se även bild D). Se till att du Håll produkten i de isolerande hand- står stadigt. tagen eftersom slipbandet kan träffa ½ den egna nätkabeln. En skadad spännings- Låt verktyget stanna helt innan du lägger ifrån...

 • Page 29

  Idrifttagning / Användning 2. Lägg på ett nytt slipband eller byt ut slipbandet, kan speciellt hända när trädammet är blandat med anpassat till ett annat material eller annan grovlek. lackrester eller andra kemiska ämnen och slipdam- VIKTIGT: Pilarna på slipbandets insida och met är varmt eftersom slipningen pågått för länge...

 • Page 30

  Grovslipning (grovlek) Finslipning (grovlek) © Välja varvtal och slipband Varvtal Medel / högt (3-4) Ställ in önskad hastighet / önskat varvtal med ratten Material / Plast efter behov, även under pågående arbete. Bäst arbetsområde anpassade bandhastighet beror på arbetsstycket Grovslipning (grovlek) och materialet.

 • Page 31

  © Rengöring och skötsel Vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auk- VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR! Dra alltid ut nätkabeln innan du utför åtgärder eller toriserade servicefilial upphör garantin att gälla.

 • Page 32

  010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt / puh + Maskindirektiv 5,9 snt / min / Matkapuhelimesta: (2006 / 42 / EC) 8,21 snt / puh + 16,90 snt / min) e-mail: support.fi@kompernass.com Lågspänningsdirektiv (2006 / 95 / EC) ©...

 • Page 34

  1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 38 3. Personlig sikkerhed ....................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 39 Sikkerhedsbestemmelser for båndslibemaskine ............Side 39 Ibrugtagning Indspændig / udskiftning af slibebånd.................Side 40 Råd om arbejdet ......................Side 40...

 • Page 35

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Læs betjeningsvejledningen! Watt (Effektivt) Følg advarsels- og Beskyttelsesklasse II sikkerhedsanvisningerne! Dae anbefales at bære sikkerhedsbril- Fare for elektrisk stød! ler, høreværn, åndedrætsbeskyttelse Livsfare! og sikkerhedshandsker. Børn skal holdes borte fra elektrisk Eksplosionsfare! værktøj!

 • Page 36

  Svingningsniveauet skal ændre sig svarende til anvendelse af det elektriske redskab og kan i nogle Børn og andre personer skal tilfælde ligge over den værdi der er angivet i disse holdes på afstand når red- anvisninger. Svingningsbelastningen kan undervur- skabet bliver benyttet. Hvis...

 • Page 37

  Hår, beklædningsdele og hand- risikoen for elektrisk stød. sker skal holdes borte fra bevægelige dele. Hvis De har langt hår, bør De bruge et Hvis det ikke er til at undgå at elektrisk hårnet. Løst siddende beklædning, smykker eller værktøj skal bruges i fugtige omgivel-...

 • Page 38

  Stikket skal strækkes ud af stikkon- brændbare materialer i nærheden af arbejds- området.

 • Page 39

  Et ringe slibetryk er tilstrækkeligt: tilstand. Efter behandlingen skal apparatet løf- Der arbejdes med et ringe tryk. Båndsliberens tes bort fra emnet medens det er i gang; først egenvægt er tilstrækkelig til at opnå et godt derefter kan der slukkes.

 • Page 40

  (f.eks. til en værkstedsstøvsuger) skydes ind Prøv selv at finde frem til det bedste omdrejningstal over opsugningsadapteren vefd et praktisk forsøg. I den følgende tabel er der angivet uforpligtende værdier der kan lette det at finde frem til den optimale indstilling.

 • Page 41

  Grovslibning (korning) 60 De to klemmeplader anbringes på de dertil beregnede huller på den overfor liggende side, Finslibning (korning) –– og disse skrues fast med de forberedte skruer. Indstilling af omdrej- Højt (5-6) Boltene til skruetvingerne stikkes ind i udbo- ningstal ringer på...

 • Page 42

  Elektriske redskaber hører ikke Dermed er der garanti for at maskinens sikker- til i husholdningsaffaldet! hed bibeholdes. I henhold til Europæisk direktiv 2002 / 96 / EC om udtjente elektriske apparater og dets omsætning til © Garanti national lov skal brugte elektriske redskaber ind- samles særskilt og bringes til miljvenlig genindvinding.

 • Page 43

  Konformitetserklæring / Fremstiller © Konformitetserklæring / Fremstiller Vi, Kompernaß GmbH, ansvarlig for dokumenter: Felix Becker, Burgstr. 21, D-44867 Bochum, Tyskland, erklærer hermed, at dette produkt stemmer overens med de følgende normer, normative dokumenter og EF-retningslinjer: Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) EF-lavspændingsdirektiv...

 • Page 44

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 47 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 48 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 48 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 49 Sicherheitshinweise für Bandschleifer ................Seite 49 Inbetriebnahme Schleifband einspannen / wechseln ................Seite 50 Arbeitshinweise ......................Seite 50 Staubabsaugung ......................Seite 51...

 • Page 45

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Bedienungsanleitung lesen! Watt (Wirkleistung) Warn- und Sicherheitshinweise Schutzklasse II beachten! Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Vorsicht vor elektrischem Schlag! Atem- / Staubschutzmaske, Schutzbrille Lebensgefahr! und eine Schutzhandschuhe. Kinder vom Elektrowerkzeug...

 • Page 46: Technische Daten

  Schwingungsbelastung während eines bestimmten 1 Schleifband Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berücksich- 1 Staubfangbox tigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder 1 Absaugadapter (zur externen Staubabsaugung) zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies 1 Stationär-Montage-Set kann die Schwingungsbelastung über den gesamten 1 Bedienungsanleitung Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

 • Page 47: Sicherheit Von Personen, Elektrische Sicherheit

  Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie zung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle darauf, was Sie tun und gehen Sie mit über das Gerät verlieren. Vernunft an die Arbeit mit einem Elek- trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro- werkzeug, wenn Sie müde sind oder...

 • Page 48

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- men sich weniger und sind leichter zu führen. richtungen montiert werden können, g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, vergewissern Sie sich, dass diese Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. angeschlossen sind und richtig ver- wendet werden.

 • Page 49

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Inbetriebnahme Tragen Sie Schutzbrille und Staub- 2. Legen Sie nun ein neues Schleifband auf bzw. schutzmaske! wechseln Sie es aus, um anderes Material zu ½ Sichern Sie das Werkstück. Benutzen Sie bearbeiten oder die Kornstärke zu wechseln.

 • Page 50

  Brandgefahr! Unter ungünstigen Be- Sanftanlauf mit Einschaltstrombegrenzung. dingungen, wie z.B. bei Funkenflug - beim Schleifen von Metall oder Metallresten in Holz - kann sich Holzstaub in der Staubfangbox (oder im Staubbeu- tel des Staubsaugers) selbst entzünden. Dies kann insbesondere dann geschehen, wenn der Holzstaub mit Lackresten oder anderen chemischen Stoffen...

 • Page 51

  Arbeitsbereich fernen den vorbereiteten Schrauben fest an. Grobschliff (Körnung) Stecken Sie die Bolzen der Schraubzwingen Feinschliff (Körnung) –– in die Bohrungen an einer der langen Seiten des Montagerahmens (siehe Abb. E). Befestigen Drehzahlvorwahl hoch (5-6) Sie den Montagerahmen durch Festdrehen...

 • Page 52: Tipps Und Tricks, Wartung Und Reinigung

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © Tipps und Tricks gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf Niemals mit dem selben Schleifband Holz und auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Metall bearbeiten.

 • Page 53

  Normen, normativen Dokumenten Werfen Sie Elektrowerkzeuge und EG-Richtlinien übereinstimmt: nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC Maschinenrichtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung (2006 / 42 / EC) in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro-...

 • Page 54

  IAN 56599 Burgstraße 21 D-44867 Bochum Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 08 / 2010 · Ident.-No.: PBS 900 A1082010-3...

This manual also for:

Pbs 900 a1 - manual 6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: