Download Print this page

Advertisement

Uyarýlar
Ürün geri dönüştürme için önemli bilgi
Lenovo, biliþim teknolojisi (BT) ekipmaný sahiplerinin, ekipmanlarýný artýk
kullanmadýklarýnda sorumlu bir þekilde geri dönüþtürmelerini teþvik eder.
Lenovo, ekipman sahiplerinin kendi BT ürünlerini geri dönüþtürmelerine
yardým etmek için çeþitli programlar ve hizmetler sunmaktadýr. Ürün geri
dönüþtürmeye iliþkin teklifler hakkýnda bilgi, Lenovo'nun
http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/ adresindeki Ýnternet
sitesinde bulunabilir.
50

Advertisement

   Also See for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

   Related Manuals for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: