Download Print this page

Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery User Manual: Lenovo Sýnýrlý Garanti - Müþteri Uyarýsý

Hide thumbs

Advertisement

Lenovo Sýnýrlý Garanti – Müþteri Uyarýsý
Lütfen http://consumersupport.lenovo.com adresindeki Lenovo Sýnýrlý Garanti
(Limited Warranty - LLW) bölümünü okuyun. LLW, bu Web sitesinde 12 dilde
bulunmaktadýr. LLW'yi görüntüleyemiyorsanýz, yerel Lenovo ofisinize veya
satýcýnýza baþvurarak LLW'nin basýlý bir sürümünü edinin.
Makineniz için geçerli Garanti Bilgileri:
1.
Garanti Süresi: 1 yýl
2.
Garanti Hizmeti Türü: Müşteri tarafından degistirilebilir birimi (Customer
Replaceable Unit - CRU) müşteri getirmeli yada posta ile Servis'e
göndermeli.
Garanti hizmeti için http://consumersupport.lenovo.com adresinden Çevrimiçi
Destek alýn.
49

Advertisement

   Also See for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

   Related Manuals for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: