Download Print this page

Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery User Manual: Polski; Korzystanie Z Baterii Lenovo

Hide thumbs

Advertisement

Korzystanie z baterii Lenovo

Przed montażem produktu należy zapoznać się z treścią dokumentów
dołączanych do komputera.
Tą bateria marki Lenovo
Wymiana baterii głównej na opcjonalną została opisana w dokumentacji
elektronicznej dostarczanej w komplecie z komputerem Lenovo..
Opakowanie zawiera następujące składniki pakietu:
Bateria systemowa Lenovo
Instrukcja użycia (niniejsza książka).)
Wszystkie komputery osobiste marki Lenovo są wyposażone w małą, okrągłą
baterię jednorazową, która zasila zegar systemowy. Oprócz tego wiele
urządzeń przenośnych, jak notebooki, ma akumulator wielokrotnego ładowania,
zasilający urządzenie niepodłączone do prądu. Baterie dostarczane przez Lenovo
zostały przetestowane pod kątem zgodności z produktem i mogą być
zastępowane wyłącznie bateriami zaakceptowanymi przez producenta
urządzenia.
Baterii nigdy nie należy otwierać ani naprawiać. Baterii nie należy miażdżyć,
nakłuwać, palić, ani zwierać ich metalowych styków. Nie narażać baterii na
działanie wody ani innych płynów. Ładowanie baterii wykonywać ściśle według
instrukcji podanych w dokumentacji produktu.
Niewłaściwe użycie baterii może spowodować jej przegrzanie i w efekcie
zapłon lub wydzielanie się gazów. W razie uszkodzenia baterii, dostrzeżenia
wyładowań lub wytworzenia się na stykach baterii nieznanego osadu, należy
zaprzestać korzystania z baterii i zaopatrzyć się nowy zamiennik u producenta.
Sprawność baterii pozostawionych na dłuższy czas bez użytku może się
pogarszać. W przypadku niektórych baterii wielokrotnego użycia (zwłaszcza
litowo-jonowych) pozostawienie baterii nieużywanej w stanie wyładowanym
może zwiększać ryzyko powstania zwarć, co skraca żywotność baterii i stwarza
zagrożenie dla bezpieczeństwa użycia. Baterii litowo-jonowych wielokrotnego
użycia nie należy wyładowywać do końca ani przechowywać ich w stanie
wyładowanym.
Uwaga: Zasady obowiązujące użytkowników w Japonii (przepisy JEITA):
Baterie są produktami ulegającymi zużyciu. Kiedy w pełni naładowana bateria
przestaje zapewniać zasilanie przez wystarczająco długi czas, należy ją
wymienić. Wymianę baterii na nową należy rozważać już w przypadku
TM
pozwala zastąpić baterię główną.
35

Advertisement

   Also See for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

   Related Manuals for Lenovo IdeaPad S9/S10 3-cell Li-Ion Battery

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: