Περιορισμένη Εγγύηση Της Lenovo - Ενημέρωση Πελατών; Σημειώσεις - Lenovo Mykey E10 User Manual

Usb 2.0 flash drive
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Επομένως, είναι ιδανικό προϊόν για την ανταλλαγή δεδομένων.
1.3
Εγκατάσταση υλικού
Τοποθετήστε τη μονάδα Flash Lenovo στη θύρα USB του φορητού ή
επιτραπέζιου υπολογιστή σας σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα. Στο «My
Computer» (Ο Υπολογιστής μου) του λειτουργικού συστήματος των
®
Windows
, εμφανίζεται το εικονίδιο της μονάδας USB Flash.
(Το σχεδιάγραμμα παρατίθεται για λόγους αναφοράς, και η εικόνα του
προϊόντος προέρχεται από πραγματική συσκευή)
2
Περιορισμένη εγγύηση της Lenovo – Ενημέρωση πελατών
Παρακαλείσθε να διαβάσετε τη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo
στο δικτυακό τόπο http://consumersupport.lenovo.com. Η Δήλωση αυτή είναι
διαθέσιμη σε 11 γλώσσες. Εάν δεν μπορείτε να εμφανίσετε τη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης, επικοινωνήστε με τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Lenovo ή με το μεταπωλητή για να λάβετε την εκτυπωμένη έκδοση του εγγράφου αυτού.
Στοιχεία εγγύησης τα οποία ισχύουν για τη Συσκευή σας:
1.
Περίοδος εγγύησης: 1 έτος
2.
Τύπος υπηρεσιών εγγύησης: Μονάδες Αντικαθιστώμενες από τον Πελάτη («CRU») ή Μεταφορά ή Αποστολή
από τον Πελάτη
Για υπηρεσίες εγγύησης, έχετε στη διάθεσή σας ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη στο δικτυακό τόπο
http://consumersupport.lenovo.com.
3
Σημειώσεις
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση προϊόντων
Η Lenovo ενθαρρύνει τους κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής (IT) να προβαίνουν στην ανακύκλωση του εξοπλισμού
τους, όταν δεν τον χρησιμοποιούν πλέον. Η Lenovo παρέχει πλήθος προγραμμάτων και υπηρεσιών ώστε να βοηθά τους
κατόχους εξοπλισμού πληροφορικής να ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους. Πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες
υπηρεσίες ανακύκλωσης προϊόντων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Lenovo στη διεύθυνση
http://www.pc.ibm.com/ww/lenovo/about/environment/.
21

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Lenovo Mykey E10

Table of Contents