Ελληνικά; Οδηγίες Μονάδας Usb 2.0 Flash Της Lenovo - Lenovo Mykey E10 User Manual

Usb 2.0 flash drive
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1
Οδηγίες μονάδας USB 2.0 Flash της Lenovo
Οι προδιαγραφές τύπου 1G, 2G και 4G, οι οποίες αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος, αναφέρονται στις
προδιαγραφές του τσιπ αποθήκευσης Flash που χρησιμοποιεί η μονάδα USB Flash της Lenovo.
Για να επιτύχετε σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία της μονάδας USB Flash, ο πίνακας εικόνων δεδομένων, η περιοχή
προσωρινής αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας, το υλικολογισμικό πρόγραμμα και το λογισμικό λειτουργίας επέκτασης
βρίσκονται στο τσιπ αποθήκευσης Flash, με αποτέλεσμα η πραγματική δυνατότητα αποθήκευσης να είναι μικρότερη από
την ονομαστική δυνατότητα αποθήκευσης του τσιπ. Η πραγματική διαθέσιμη δυνατότητα αποθήκευσης ποικίλει ανάλογα
με τις διαφορές που παρατηρούνται ως προς τη μέθοδο αποθήκευσης και τη λειτουργία επέκτασης, καθώς και ως προς την
κατάσταση του πραγματικού χώρου που χρησιμοποιείται στην περιοχή προσωρινής αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο.
1.1
Σημειώσεις
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος στις ακόλουθες συνθήκες περιβάλλοντος: απότομη αλλαγή θερμοκρασίας
(με μέγιστη τιμή θερμοκρασίας άνω των 40 °C και χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας κάτω από 0 °C), υψηλή τάση,
ηλεκτροστατικές παρεμβολές, ακτινοβολία, χώροι με σκόνη ή υγρασία. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χώρους με υγρασία
ή μέσα σε υγρά.
Προσπαθήστε να προστατεύσετε το προϊόν από πτώσεις ή φθορές από άλλα αντικείμενα.
ΜΗΝ τοποθετείτε/αφαιρείτε το USB κατά τη διάρκεια μεταφοράς αρχείων, διαγραφής ή προετοιμασίας.
Η Lenovo (Beijing) Ltd. δεν θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω εσφαλμένων χειρισμών, κατά
βούληση επισκευών, εισαγωγής νερού στο προϊόν ή άλλων απροσδόκητων καταστάσεων, ή για οιαδήποτε άλλη έμμεση
ζημία λόγω αυτών, και δικαιούται να μην προβεί σε αντικατάσταση των μεμονωμένων υλικών που έχουν χαθεί.
Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.
Εάν το προϊόν σταματήσει να λειτουργεί, μπορείτε να συνδεθείτε στο δικτυακό τόπο της Lenovo:
http://consumersupport.lenovo.com/ για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που επιθυμείτε. ΜΗΝ επιχειρήσετε να
αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το προϊόν.
1.2
Εισαγωγή στο προϊόν
Με την επιλογή του τσιπ Flash ως μέσου αποθήκευσης, η μονάδα USB Flash της Lenovo αποτελεί μία συσκευή
αποθήκευσης με δυνατότητα αφαίρεσης, η οποία μπορεί να μεταφέρει δεδομένα από και προς τον υπολογιστή με μεγάλη
ταχύτητα μέσω θύρας USB. Η μονάδα USB Flash της Lenovo υποστηρίζει τη δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης
λειτουργίας που παρέχουν τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000, Windows XP και Windows Vista, χωρίς να
απαιτείται η εγκατάσταση οδηγού.
Η μονάδα USB Flash της Lenovo έχει περάσει από αυστηρούς ελέγχους ως προς τους κραδασμούς, τις πτώσεις, τις
υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, κλπ. Χάρη στη συμπαγή και ελαφριά κατασκευή της,
συγκαταλέγεται μεταξύ των φορητών προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ασφάλεια των
20

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Lenovo Mykey E10

  Related Manuals for Lenovo Mykey E10

Table of Contents