Download Print this page

Panasonic FZ-VBD551 Series Operating Instructions Manual page 4

Blu-ray disc drive pack

Advertisement

POLSKI
Dziękujemy za korzystanie z produktów firmy Panasonic.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat podłączania tego produktu,
odwiedź następującą witrynę:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Załączone akcesoria
Sprawdź załączone akcesoria. Jeśli w opakowaniu brakuje opisanych urządzeń
dodatkowych, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Instrukcja obsługi (ta broszura) .................................................................... 1
„ Dane techniczne
Patrz è
INSTRUKCJA OBSŁUGI - Podręcznik referencyjny.
„ Informacje dotyczące przepisów
Dotyczy Europy
Deklaracja Zgodności (DoC)
"Firma Panasonic niniejszym oświadcza, że ten produkt speł-
nia zasadnicze wymagania i inne odnośne warunki określone
w dyrektywach Rady Unii Europejskiej."
Upoważniony przedstawiciel:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających
systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejszy symbol umieszczony na produktach, opakowaniach i/lub
w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że nie wolno mieszać
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z innymi
odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz
recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpa-
dów zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać poten-
cjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska
naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.
Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
MAGYAR
Köszönjük, hogy Panasonic terméket használ.
További részletekért a termék csatlakoztatásával kapcsolatban kérjük,
látogasson el a következő weboldalra:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Tartozék kiegészítők
Ellenőrizze és azonosítsa a szállított tartozékokat. Ha nem találja a leírt tartozé-
kokat, vegye fel a kapcsolatot a terméktámogatási irodával.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Használati utasítás (ez a felhasználói tájékoztató) ...................................... 1
„ Műszaki adatok
Olvassa el a è
HASZNÁLATI UTASÍTÁS - Referencia kézikönyv.
„ Szabályozási információk
Európában
Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)
"Ezennel a Panasonic kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az EU Tanács irányelveiben leírt követelményeknek és más
vonatkozó szabályozásoknak."
Jogosult képviselet:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználódott készülékek, begyűj-
téséről és ártalmatlanításáról
Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rend-
szerekkel rendelkeznek
THa ez a szimbólum szerepel a termékeken, a csomagoláson és /
vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és
elektronikus termékeket nem szabad keverni az általános
háztartási szeméttel
Az elhasználódott készülékek, megfelelő kezelése, hasznosítása
és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek,
megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.
E termékek előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az
értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását.
Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése
lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.
РУССКИЙ
Благодарим за использование продукции Panasonic.
Для получения подробных сведений о подключении данного
изделия посетите следующий веб-сайт:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Поставляемые принадлежности
Проверьте комплектность и ознакомьтесь с поставляемыми принад-лежно-
стями. Если вы не обнаружите описанных принадлежностей, обратитесь в
службу технической поддержки Panasonic.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Инструкция по эксплуатации (эта брошюра) .......................................... 1
„ Спекуляции
См. è
Operating Instructions - Reference Manual.
ҚАЗАҚША
Panasonic өнімдерін пайдаланғаныңызға рахмет.
Осы өнімді жалғау туралы қосымша мәліметтер алу үшін келесі
веб-сайтқа кіріңіз:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Жинақтағы қосалқы құралдар
18-Pl-0
Берілген бөлшектерді тексеріңіз және анықтаңыз. Егер сипатталған
бөлшектерді таппасаңыз, Panasonic техникалық қолдау тобына
хабарласыңыз.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Қолдану нұсқаулары (осы парақша) ........................................................ 1
„ Техникалық сипаттама
Operating Instructions - Reference Manual бөлімін қараңыз.
è
УКРАЇНСЬКА
Дякуємо за використання продукції Panasonic.
Докладніше про приєднання цього виробу дивіться на такому
веб-сайті:
https://askpc.panasonic.co.jp/manual/option/w/
„ Додаткове приладдя
Перевірте комплектність додаткового приладдя. Якщо в комплекті бракує
36-Pl-2
якогось з описаних нижче складників, зверніться в місцеву службу техніч-
ної підтримки.
z Blu-ray Drive Utility Disc ............................................................................... 1
z Посібник з експлуатації (ця брошура) ...................................................... 1
„ Технічні характеристики
Див. è
Operating Instructions - Reference Manual.
Panasonic Corporation
Osaka, Japan
Panasonic System Solutions Company of North
America
Two Riverfront Plaza
Newark, NJ 07102
18-Hu-0
Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga,
Ontario L4W 2T3
Importer's name & address pursuant to the EU legislation
Panasonic System Communications
Company Europe, Panasonic Marketing Europe
GmbH
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Germany
Web Site : https://panasonic.net/cns/pc/
パナソニック株式会社 モバイルソリューションズ事業部
36-Hu-2
〒 540-8553 大阪府大阪市中央区城見 2 丁目 2 番 33 号
© Panasonic Corporation 2019-2020
55-E-1

Advertisement

loading