Download  Print this page

De Digitale Recorder Activeren; De Taal Instellen; De Datum En De Tijd Instellen - Philips LFH0955/12 User Manual

Philips pocket memo meeting recorder lfh0955 360° recording.
Hide thumbs

Advertisement

3.7

De digitale recorder activeren

De digitale recorder wordt aan- en uitgezet
door de
schakelaar te schuiven. Als
ON/OFF
u het toestel voor de eerste keer gebruikt,
verschijnt er een bericht met het verzoek de
taal, datum en tijd in te stellen.

3.7.1 De taal instellen

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt,
verschijnt er een bericht met het verzoek de
taal in te stellen.
Druk op de
+
en
1
recorder om een taal te selecteren.
Druk op de
slimme toets
2
OK
selectie te bevestigen. De geselecteerde taal
wordt weergegeven.
LANGUAGE
INT
LANGUE
FR
SPRACHE
DE
IDIOMA
ES
EXIT
- / +
OK
Gebruikershandleiding
toets
op de digitale
1
om uw
2
L A N G
U A G
E
L A N G
I N T
U E
S P R A
C H E
F R
I D I O M
D E
A
E S
E X I T
- / +
O K
2
1
D Opmerking
Het is ook mogelijk om de taal later met het
menu te wijzigen. Voor meer informatie zie
taal instellen
op pagina 145.
3.7.2

De datum en de tijd instellen

Na het selecteren van de taal van het gebruikers-
interface, zal de digitale recorder aangeven dat u
de huidige datum en tijd in moet stellen.
Druk herhaaldelijk op de
1
de waarden voor het jaar, de maand of de
dag te wijzigen.
Druk op de
slimme toets
2
(↑) naar de volgende invoer te verplaatsen.
Na het instellen van de dag, drukt u op de
3
slimme toets
om de instellingen naar de
2
correcte tijd te verplaatsen.
Druk op de
+
of
4
of 24-uursnotatie te selecteren, AM of PM
(als de 12-uursnotatie is geselecteerd) en de
waarden van de uur- en minuutinstellingen
te wijzingen.
Druk op de
slimme toets
5
tigen dat de datum en tijd correct zijn. De
digitale recorder is nu klaar voor gebruik.
DATE:
2007-10-01
12/24:
TIME:
24
14:22
OK
De
+
of
toets
1
om de pijl
2
toets
om de 12-uurs-
1
om te beves-
2
D A T E
:
2 0 0 7 -
1 0 - 0 1
1 2 / 2 4
:
T IM E
2 4
:
1 4 :2 2
3
O K
2
1
om
145

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips LFH0955/12

   Related Manuals for Philips LFH0955/12

This manual is also suitable for:

Lfh0955/10Lfh0955/10bLfh0955

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: