Download Table of Contents Print this page

Nederlands (Vertaald Vanuit De Originele Instructies) - Black & Decker BDCROS18 Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
(vertaald vanuit de originele instructies)
Bedoeld gebruik
Deze BLACK+DECKER BDCROS18-schuurmachine is
ontworpen voor het snel schuren van hout, metaal en
kunststoffen in een consumentenomgeving. Dit gereedschap
is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
@
elektrisch gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen
van alle onderstaande instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies als
referentiemateriaal. De hierna gebruikte term 'elektrisch
gereedschap' in alle waarschuwingen die hieronder worden
vermeld, heeft betrekking op elektrisch gereedschap voor
gebruik op netspanning (met netsnoer) of met een accu
(snoerloos).
1. Veilige werkomgeving
a. Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Op
rommelige of donkere plekken zullen sneller
ongelukken gebeuren.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar, zoals in de
nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of
stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die
het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.
Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaard elektrisch gereedschap.
Niet-aangepaste stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico van een elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd
risico van een elektrische schok als uw lichaam
contact heeft met aarde.
c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Als er water in elektrisch gereedschap
binnendringt, verhoogt dit het risico van een
elektrische schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel.
Gebruik het snoer nooit om het elektrisch
gereedschap te dragen of naar u toe te trekken, of
de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het
30
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
scherpe randen, of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in de war zijn
geraakt, verhogen het risico van een elektrische schok.
e. Gebruik, wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, alleen verlengsnoeren die zijn
goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het gebruik
van een verlengsnoer dat geschikt is voor buiten
vermindert het risico van een elektrische schok.
f. Gebruik, als u elektrisch gereedschap moet
gebruiken op een vochtige locatie, een voeding die
is beveiligd met een aardlekschakelaar. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico van
een elektrische schok.
3. Persoonlijke veiligheid
a. Blijf alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrisch
gereedschap. Gebruik elektrisch gereedschap niet
als u vermoeid bent of onder de invloed van drugs,
alcohol of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het werken met elektrisch
gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
b. Draag persoonlijke beschermende kleding. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting,
zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming, gebruikt in de juiste
omstandigheden, zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c. Voorkom dat het gereedschap onbedoeld kan
worden ingeschakeld. Controleer dat de
schakelaar in de uit-stand staat voordat u het
gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de
accu plaatst en voordat u het gereedschap optilt of
gaat dragen. Het dragen van elektrisch gereedschap
met uw vinger op de schakelaar of het aanzetten van
elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar aan
staat, kan leiden tot ongelukken.
d. Verwijder alle stelsleutels of steeksleutels voor u
het elektrische gereedschap aan zet. Een
steeksleutel of een inbussleutel in een draaiend deel
van het elektrisch gereedschap kan tot persoonlijk
letsel leiden.
e. Reik niet buiten uw macht. Blijf altijd stevig en in
balans op de grond staan. Dit geeft u betere controle
over het elektrisch gereedschap in
onverwachte situaties.
f. Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding weg
bij bewegende onderdelen. Loszittende kleding,
sieraden of lang haar kunnen door bewegende delen
worden gegrepen.
g. Controleer dat, wanneer hulpstukken voor
stofafzuiging en stofopvang kunnen worden
gemonteerd, deze goed zijn aangesloten en op

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents