Download  Print this page

Rozwiązywanie Problemów; Komunikaty Ekranowe - Sony SDM-X75FB Operating Instructions (English starts on page 25) Operating Instructions Manual

Tft lcd color computer display.
Hide thumbs

Advertisement

Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z serwisem technicznym, zajrzyj do
tego rozdziału.

Komunikaty ekranowe

Jeśli z sygnałem wejścia jest coś nie w porządku, na ekranie
wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów. Aby
rozwiązać problem, zob. „Objawy i działania zaradcze" na
stronie 19.
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „OUT OF
RANGE"
Oznacza to, że sygnał wejścia nie jest obsługiwany przez
monitor. Sprawdź następujące elementy.
Dodatkowe informacje na temat komunikatów
wyświetlanych na ekranie można znaleźć w „Objawy i
działania zaradcze" na stronie 19.
Jeśli wyświetlany jest komunikat
„xxx.x kHz/xxx Hz"
Oznacza to, że pozioma lub pionowa częstotliwość nie
jest obsługiwana przez monitor.
Liczby wskazują poziome oraz pionowe częstotliwości
bieżącego sygnału wejścia.
Przykład
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT 1 DV I - D
:
x x x . x k H z /
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat
„RESOLUTION > 1280 × 1024"
Oznacza to, że rozdzielczość nie jest obsługiwana przez
monitor (1 280 × 1 024 lub mniejsza).
Przykład
I NFORMA T I ON
OUT OF RANGE
I NPUT 1 : DV I - D
RESOL UT I ON >
x x x H z
1 8 0 X 1
2
0
2
4
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „NO
INPUT SIGNAL"
Oznacza to, że żaden sygnał nie jest odbierany przez obecnie
wybrane złącze.
Gdy funkcja INPUT SENSING (strona 15) jest ustawiona na
ON, monitor automatycznie znajdzie inne źródło sygnału
wejścia i automatycznie przełączy się na to wejście.
Przykład
I NFORMA T I ON
NO I NPUT S I GNA L
I NPUT 1 DV I - D
GO TO POWER SAVE
Jeśli nie można znaleźć sygnału wejścia, pojawi się
komunikat
„GO TO POWER SAVE"
Po upływie około 5 sekund monitor przejdzie w tryb
oszczędzania energii.
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „CABLE
DISCONNECTED"
Oznacza to, że kabel sygnału wideo został odłączony od
obecnie wybranego złącza.
Gdy funkcja INPUT SENSING (strona 15) jest ustawiona na
ON, monitor automatycznie znajdzie inne źródło sygnału
wejścia i automatycznie przełączy się na to wejście.
Przykład
I NFORMA T I ON
CAB L E D I SCONNECT ED
I NPUT 1 DV I - D
GO TO POWER SAVE
Jeśli nie można znaleźć sygnału wejścia, pojawi się
komunikat
„GO TO POWER SAVE"
Po upływie około 45 sekund monitor przejdzie w tryb
oszczędzania energii.
18
:
:

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony SDM-X75FB Operating Instructions (English starts on page 25)

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: