Download Table of Contents Print this page

Suomi - Black & Decker BDS303 User Manual

Advertisement

Table of Contents

SUOMI

Käyttötarkoitus
Tämä Black & Decker -työkalu on suunniteltu havaitsemaan seinälevyjen alla olevat puiset
tukirakenteet, jännitteiset virtajohdot (230 V
Kone on tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Varoitus! Paristokäyttöisiä koneita käytettäessä on aina noudatettava mm. seuraavia
turvallisuusohjeita, jotta tulipalojen, paristovuotojen, henkilövahinkojen ja
materiaalivaurioiden riski olisi mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi vaurioilta.
Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle äläkä käytä sitä kosteissa tai märissä paikoissa.
Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus. Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo-
tai räjähdysvaara, esim. palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai koskea koneeseen.
Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
Käytä oikeaa konetta
Käyttö, johon työkalu on tarkoitettu, on kuvailtu tässä käyttöohjeessa.
Varoitus! Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on tarkoitettu, ja käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone ole vaurioitunut. Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää
tehtävänsä. Älä käytä konetta, jos jokin sen osista on viallinen.
Varastoi kone, kun se ei ole käytössä
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai korkealla lasten
ulottumattomissa.
84
) ja metalliputket.
AC

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents