Download Table of Contents Print this page

Dansk - Black & Decker BDS303 User Manual

Advertisement

Table of Contents

DANSK

Anvendelsesområde
Dette Black & Decker værktøj er designet til at hjælpe med at lokalisere træpløkke,
strømførende ledninger, der fungerer på netspænding (230 V
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevet værktøj skal de grundlæggende sikkerhedsforanstalt
ninger, herunder følgende, altid følges, således at risikoen for brand, lækkende batterier
og person- og materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden værktøjet tages i brug.
Opbevar denne brugsanvisning til fremtidig brug.
Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke indbyder til skader.
Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller våde steder. Sørg for
en god belysning over arbejdsområdet. Anvend ikke værktøjet, hvor der eksisterer risiko for,
at brand kan opstå eller eksplosioner forekomme som følge af brug af værktøjet. F. eks.
aldrig i nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
Hold børnene på afstand
Børn, besøgende eller dyr må ikke nærme sig arbejdsområdet eller røre ved værktøjet.
Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
Vær opmærksom
Hold øje med, hvad du foretager dig. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du er
træt.
Brug det rigtige værktøj
Det formål, som dette værktøj er beregnet til, er beskrevet i denne brugsanvisning.
Advarsel! Brug af andet tilbehør eller udførelse af en anden opgave med dette værktøj end
de her anbefalede kan medføre risiko for personskader.
Kontrollér værktøjet for skader
Kontrollér omhyggeligt værktøjet for beskadigelser, før du bruger det. Kontrollér, at værktøjet
fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet til. Værktøjet må ikke benyttes,
hvis en af delene er beskadiget eller defekt.
76
), samt metalrør bag vægplader.
AC

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents