Download Table of Contents Print this page

Silvercrest NKZ 2 A1 Operating Instructions Manual page 19

Electric toothbrush for kids
Hide thumbs Also See for NKZ 2 A1:

Advertisement

Available languages
Table of Contents
__KRA104108_Kinderzahnbuerste_B2.book Seite 17 Freitag, 31. Oktober 2014 12:07 12
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en door
personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale ca-
paciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer
zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige ge-
bruik van het apparaat instructies hebben gekregen en de
daaruit voortvloeiende risico's hebben begrepen. Schoon-
maak- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kin-
deren worden uitgevoerd, tenzij deze onder toezicht staan.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.
WAARSCHUWING voor materiële schade
Dompel de kindertandenborstel nooit in water of in een ande-
re vloeistof.
Breng geen veranderingen aan het apparaat aan, dit om ge-
vaar te voorkomen. Laat reparaties alleen door een erkende
reparateur c.q. in het servicecenter uitvoeren.
LET OP
In de eerste paar dagen van het gebruik van een elektrische
tandenborstel kan het tandvlees van sommige gebruikers licht
bloeden. Als het bloeden meerdere dagen aanhoudt, moet u
een tandarts raadplegen.
Vermijd overmatige druk bij het poetsen, zodat het tandvlees
niet beschadigd raakt en om de levensduur van de borstel te
verlengen.
Batterijen
Gebruik geen batterijen van een verschillend type of merk,
geen nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar of batterijen
met een verschillende capaciteit. Let op de polariteit (+/–) bij
het plaatsen.
De bijgaande batterijen mogen niet worden opgeladen of
met andere middelen worden gereactiveerd, niet worden ge-
demonteerd, niet in open vuur worden geworpen of worden
kortgesloten.
17
NL

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

104108

Table of Contents