Makita 9557HNR Instruction Manual

Makita 9557HNR Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9557HNR:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Angle Grinder
Szlifierka kątowa
PL
Sarokcsiszoló
HU
SK
Uhlová brúska
CS
Úhlová bruska
Кутова шліфувальна
UK
машина
Polizor unghiular
RO
DE
Winkelschleifer
9557HNR
9558HNR
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
5
12
20
28
36
44
52
60

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 9557HNR

 • Page 1 Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL Szlifierka kątowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Sarokcsiszoló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Uhlová brúska NÁVOD NA OBSLUHU Úhlová bruska NÁVOD K OBSLUZE Кутова шліфувальна ІНСТРУКЦІЯ З машина ЕКСПЛУАТАЦІЇ Polizor unghiular MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Winkelschleifer BETRIEBSANLEITUNG 9557HNR 9558HNR...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Page 4 Fig.16...
 • Page 5: Specifications

  EC Declaration of Conformity The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- mined according to EN60745: For European countries only Model 9557HNR The EC declaration of conformity is included as Annex A Work mode: surface grinding to this instruction manual.
 • Page 6 10. Hold the power tool by insulated gripping sur- Grinder safety warnings faces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring Safety Warnings Common for Grinding, Sanding, or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" Wire Brushing, or Abrasive Cutting-Off Operations: wire may make exposed metal parts of the power tool This power tool is intended to function as a...
 • Page 7 Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Use extra caution when making a “pocket cut” Cutting-Off Operations: into existing walls or other blind areas. The protruding wheel may cut gas or water pipes, elec- Use only wheel types that are recommended trical wiring or objects that can cause kickback.
 • Page 8: Functional Description

  16. If working place is extremely hot and humid, Unintentional restart proof or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure opera- The tool does not start with the switch being lock-on tor safety. even when the tool is plugged. 17.
 • Page 9: Operation

  Installing or removing depressed OPERATION center wheel or flap disc WARNING: It should never be necessary to Optional accessory force the tool. The weight of the tool applies ade- quate pressure. Forcing and excessive pressure WARNING: When using a depressed center could cause dangerous wheel breakage.
 • Page 10: Maintenance

  Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. CAUTION: Do not use brush that is damaged, or which is out of balance.
 • Page 11: Optional Accessories

  The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. ► Fig.16 115 mm (4-1/2″) model...
 • Page 12: Dane Techniczne

  Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Deklaracja zgodności WE osiach) określona zgodnie z normą EN60745: Model 9557HNR Tryb pracy: szlifowanie powierzchni Dotyczy tylko krajów europejskich Emisja drgań (a ): 7,5 m/s h, AG Deklaracja zgodności WE jest dołączona jako załącznik...
 • Page 13 Nie używać uszkodzonego osprzętu. Przed Ogólne zasady bezpiecznej każdorazowym użyciem osprzęt, np. ściernice, eksploatacji elektronarzędzi należy skontrolować pod kątem ubytków lub pęknięć, tarcze oporowe należy skontrolować pod kątem pęknięć, uszkodzeń lub nadmier- OSTRZEŻENIE: Przeczytać wszystkie ostrze- nego zużycia, a szczotki druciane pod kątem żenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.
 • Page 14 15. Nie używać elektronarzędzia w pobliżu mate- Powierzchnia szlifowania ściernic z obniżo- riałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować nym środkiem musi być zamontowana poniżej płaszczyzny krawędzi osłony. Nieprawidłowo zapłon takich materiałów. zamontowana ściernica, która wystaje poza płasz- 16. Nie używać osprzętu, który wymaga stosowa- czyznę...
 • Page 15 Duże elementy lub płyty należy podpierać, aby Nie pozostawiać włączonego narzędzia. zminimalizować ryzyko zakleszczenia ścier- Narzędzie można uruchomić tylko, gdy jest nicy i wystąpienia odrzutu. Duże elementy mają trzymane w rękach. tendencję do uginania się pod własnym ciężarem. Nie dotykać elementu obrabianego od razu Podpory muszą...
 • Page 16: Opis Działania

  Funkcja łagodnego rozruchu OPIS DZIAŁANIA Funkcja łagodnego rozruchu niweluje występowanie wstrząsu przy rozruchu. PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem regulacji lub sprawdzeniem działania narzędzia należy upewnić się, że jest ono wyłączone i nie podłą- czone do sieci. MONTAŻ Blokada wałka PRZESTROGA: Przed wykonywaniem jakich- Przed przystąpieniem do zakładania bądź...
 • Page 17 Zakładanie i zdejmowanie ściernicy Zakładanie lub zdejmowanie z obniżonym środkiem lub ściernicy krążków ściernych lamelkowej Akcesoria opcjonalne ► Rys.8: 1. Nakrętka zabezpieczająca krążek Akcesoria opcjonalne ścierny 2. Krążek ścierny 3. Gumowy talerz szlifierski OSTRZEŻENIE: W przypadku używania ściernicy z obniżonym środkiem lub ściernicy Zamontować...
 • Page 18 W przypadku montażu ściernicy tnącej: Szlifowanie ściernicą i krążkiem ściernym ► Rys.11: 1. Nakrętka zabezpieczająca 2. Ściernica tnąca (cieńsza niż 4 mm (5/32″)) ► Rys.9 3. Ściernica tnąca (4 mm (5/32″) lub grub- Włączyć narzędzie, a następnie przyłożyć ściernicę lub sza) 4.
 • Page 19: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i przystawek razem z narzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita.
 • Page 20: Részletes Leírás

  Vibráció használja, a vibráció értéke eltérő lehet. EK Megfelelőségi nyilatkozat A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN60745 szerint meghatározva: 9557HNR típus Csak európai országokra vonatkozóan Üzemmód: felület csiszolás Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az útmutató „A” mel- Rezgéskibocsátás (a ) : 7,5 m/s h, AG lékletében található.
 • Page 21 Őrizzen meg minden figyelmez- Viseljen személyi védőeszközöket. A munka jellegétől függően használjon arcvédőt, szem- tetést és utasítást a későbbi tájé- védőt vagy védőszemüveget. Ha szükséges, vegyen fel pormaszkot, fülvédőt, kesztyűt és kozódás érdekében. olyan kötényt, amely képes felfogni a csiszo- A figyelmeztetésekben szereplő...
 • Page 22 A visszarúgás az elektromos szerszámgép helytelen További speciális biztonsági figyelmeztetések a használatának és/vagy a nem megfelelő működési daraboló műveletekhez: eljárásoknak és körülményeknek következménye, és az Ne „akassza be” a darabolótárcsát, és ne nyomja alábbi óvintézkedések betartásával megelőzhető. meg túlságosan. Ne próbáljon túl mély vágást Fogja stabilan az elektromos szerszámot mind- végezni.
 • Page 23: A Működés Leírása

  Legyen óvatos, ne rongálja meg az orsót, az A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA illesztőperemet (különösen annak szerelési felületét) vagy a rögzítőanyát. Ezen alkatrészek károsodása a tárcsa törését okozhatja. VIGYÁZAT: Mielőtt ellenőrzi vagy beállítja, min- Ellenőrizze, hogy a tárcsa nem ér a munkada- dig bizonyosodjon meg róla, hogy a szerszámot rabhoz, mielőtt bekapcsolja a szerszámot.
 • Page 24 Helyezze a belső illesztőperemet az orsóra. ÖSSZESZERELÉS Ügyeljen arra, hogy a belső illesztőperem fogazott részét az egyenes részre tegye az orsó aljánál. Illessze a süllyesztett középfuratú tárcsát vagy lapos VIGYÁZAT: Mielőtt bármilyen munkálatot tárcsát a belső illesztőperemre, és csavarja fel a rögzí- végezne rajta, mindig bizonyosodjon meg arról tőanyát az orsóra.
 • Page 25 Műveletek daraboló MŰKÖDTETÉS köszörűtárcsával/gyémánttárcsával FIGYELMEZTETÉS: Soha nem szabad Opcionális kiegészítők erőltetni a szerszámot. A szerszám súlya elegendő nyomóerőt biztosít. Az erőltetés és a túlzott nyomás- FIGYELMEZTETÉS: Daraboló köszörűtár- kifejtés a tárcsa töréséhez vezethet, ami veszélyes. csa/gyémánttárcsa használatakor ügyeljen arra, hogy csak daraboló köszörűtárcsákhoz készített FIGYELMEZTETÉS: MINDIG cserélje ki a tárcsavédőt alkalmazzon.
 • Page 26 A kefe használata közben ne javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat alkalmazzon túlzott mértékű nyomást, mert ezzel a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában a drótszálak túlzott elhajlását okozza. Ez pedig a kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket drótszálak korai töréséhez vezethet.
 • Page 27 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszám- hoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
 • Page 28: Technické Špecifikácie

  Vyhlásenie o zhode ES Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa štandardu EN60745: Len pre krajiny Európy Model 9557HNR Vyhlásenie o zhode ES sa nachádza v prílohe A tohto Režim činnosti: povrchové brúsenie návodu na obsluhu. Emisie vibrácií (a...
 • Page 29 Všetky výstrahy a pokyny si Používajte osobné ochranné prostriedky. V závislosti od typu použitia používajte štít na odložte pre prípad potreby v tvár, ochranné okuliare alebo bezpečnostné okuliare. Podľa potreby použite protiprachovú budúcnosti. masku, chrániče sluchu, rukavice a pracovnú Pojem „elektrický nástroj“ sa vo výstrahách vzťahuje na zásteru schopnú...
 • Page 30 Spätný náraz je dôsledkom nesprávneho používania Ďalšie bezpečnostné varovania pre operácie brúse- a/alebo nesprávnej obsluhy elektrického nástroja, nia a abrazívneho rezania: prípadne k nemu dochádza v dôsledku nesprávnych Rozbrusovací kotúč nestláčajte ani naň nevy- prevádzkových postupov alebo podmienok. Možno mu víjate nadmerný...
 • Page 31 Ďalšie bezpečnostné varovania: OPIS FUNKCIÍ Pri používaní ploských kotúčov vždy použí- vajte len kotúče vystužené sklenými vláknami. V spojení s touto brúskou NIKDY POZOR: Pred nastavovaním nástroja alebo NEPOUŽÍVAJTE kotúče na brúsenie kameňa kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je kalichového typu.
 • Page 32 Na vreteno namontujte vnútornú prírubu. ZOSTAVENIE Namontujte ju tak, aby časť vnútornej príruby so záre- zom zapadla do rovnej časti na spodku vretena. Ploský brúsny kotúč alebo lamelový disk pripevnite na POZOR: Skôr než začnete na nástroji robiť vnútornú prírubu a na vreteno naskrutkujte uzamykaciu akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že maticu.
 • Page 33 Práca s abrazívnym rozbrusovacím PREVÁDZKA kotúčom/diamantovým kotúčom VAROVANIE: Na nástroj sa nikdy nemá tla- Voliteľné príslušenstvo čiť. Váha nástroja vyvíja dostatočný tlak. Tlačenie a nadmerný tlak môžu spôsobiť nebezpečné narušenie VAROVANIE: Pri použití abrazívneho roz- kotúča. brusovacieho kotúča/diamantového kotúča vždy používajte len špeciálny ochranný...
 • Page 34 BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské UPOZORNENIE: Nepôsobte príliš veľkým tla- servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné kom, ktorý spôsobí ohnutie drôtov pri používaní diely značky Makita. kefy. Môže to viesť k predčasnému lámaniu.
 • Page 35: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 36 Pouze pro evropské země Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto určená podle normy EN60745: návodu k obsluze. Model 9557HNR Pracovní režim: broušení povrchu Obecná bezpečnostní upozornění Emise vibrací (a ): 7,5 m/s k elektrickému nářadí...
 • Page 37 Zajistěte, aby přihlížející osoby dodržovaly Výstrahy k brusce bezpečnou vzdálenost od místa provádění práce. Všechny osoby vstupující na pracoviště Obecné bezpečnostní výstrahy pro broušení, smir- musí používat osobní ochranné prostředky. kování kartáčování a rozbrušování: Úlomky dílu nebo roztrženého příslušenství Toto elektrické nářadí je určeno k broušení, mohou odletovat a způsobit zranění...
 • Page 38 Nikdy nesahejte do blízkosti rotujícího příslu- Pokud kotouč zadrhne nebo jestliže z jakého- šenství. Příslušenství může být odvrženo směrem koli důvodu přerušíte řezání, vypněte nářadí a držte jej nehybně, dokud se kotouč úplně k ruce. nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytahovat Nestůjte na místě, na které...
 • Page 39: Popis Funkcí

  Při broušení používejte stanovený povrch POPIS FUNKCÍ tělíska. Nenechávejte nářadí běžet bez dozoru. S nářa- dím pracujte, jen když je držíte v rukou. UPOZORNĚNÍ: Před nastavováním nářadí Bezprostředně po ukončení práce se nářadí nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, nedotýkejte;...
 • Page 40 Namontujte na vřeteno vnitřní přírubu. SESTAVENÍ Dbejte, aby část vnitřní příruby s výstupky dosedla na přímý díl v dolní části vřetena. Kotouč s vypouklým středem / lamelový disk nasaďte UPOZORNĚNÍ: Než začnete na nářadí prová- na vnitřní přírubu a na vřeteno našroubujte pojistnou dět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že matici.
 • Page 41: Práce S Nářadím

  Provoz s rozbrušovacím kotoučem / PRÁCE S NÁŘADÍM diamantovým kotoučem VAROVÁNÍ: Na nářadí by nikdy neměl být Volitelné příslušenství vyvíjen příliš velký tlak. Dostatečný tlak je zajištěn hmotností samotného nářadí. Příliš velký tlak by mohl VAROVÁNÍ: Při použití rozbrušovacího vést k nebezpečnému roztříštění kotouče. kotouče / diamantového kotouče se ujistěte, zda používáte pouze speciální...
 • Page 42 údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními POZOR: Nevyvíjejte příliš silný tlak, jelikož by servisními středisky společnosti Makita s využitím mohlo dojít při používání kartáče k ohnutí drátů. náhradních dílů Makita. Mohlo by dojít k předčasnému zničení.
 • Page 43: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat následující příslu- šenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Page 44: Технічні Характеристики

  Однак у разі використання інструмента з іншою метою значення вібрації може відрізнятися. Загальна величина вібрації (векторна сума трьох Декларація про відповідність напрямків) визначена згідно з EN60745: Модель 9557HNR стандартам ЄС Режим роботи: шліфування поверхонь Розповсюдження вібрації (a ): 7,5 м/с...
 • Page 45 Різьба на кріпленні приладдя повинна від- Загальні застереження щодо повідати різьбі на шпинделі шліфувальної техніки безпеки при роботі з машини. Центровий отвір приладдя, що електроінструментами встановлюється на фланець, повинен відповідати установлювальному діаме- тру фланця. Приладдя, що не підходить до ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте...
 • Page 46 13. Не можна працювати з електроінстру- Спеціальні попередження про необхідну обереж- ментом, тримаючи його поряд із собою. У ність під час шліфування абразивним кругом та абразивного відрізання: результаті випадкового контакту приладдя, що обертається, може зачепити одяг та призвести Використовуйте тільки типи кругів, які реко- до...
 • Page 47 Заборонено заново починати операцію Перед початком використання інструмента різання, коли круг знаходиться в робочій запустіть його та дайте попрацювати йому деталі. Спочатку круг повинен набрати пов- деякий час. Звертайте увагу на вібрацію або ної швидкості, а потім його слід обережно нерівний...
 • Page 48 ОПИС РОБОТИ ЗБОРКА ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Перед тим як регулювати Перед виконанням будь-яких або перевіряти функціональність інструмента, робіт з інструментом обов’язково вимкніть обов’язково переконайтеся, що інструмент його та відключіть від електромережі. вимкнено й від’єднано від електромережі. Встановлення бокової рукоятки (ручки) Замок вала ОБЕРЕЖНО: Перед...
 • Page 49 Утримуйте шпиндель за допомогою замка ОБЕРЕЖНО: Переконайтеся, що монтажна вала та надійно затягніть контргайку шліфувального деталь внутрішнього фланця точно відповідає диска ключем для контргайки. внутрішньому діаметру круга з заглибленим Щоб зняти диск, виконайте процедуру встановлення центром / пелюсткового диска. Встановлення у...
 • Page 50 Робота з абразивним відрізним Робота з чашоподібною дротяною кругом / алмазним диском щіткою Додаткове приладдя Додаткове приладдя ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ОБЕРЕЖНО: Під час застосування Перевірте роботу щітки, абразивного відрізного круга / алмазного диска запустивши інструмент у режимі холостого обов’язково використовуйте тільки спеціаль- ходу, наперед...
 • Page 51: Технічне Обслуговування

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інстру- ментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допо- міжне обладнання лише за призначенням.
 • Page 52 Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Declaraţie de conformitate CE determinată conform EN60745: Model 9557HNR Mod de lucru: polizarea suprafeţei Numai pentru ţările europene Emisie de vibraţii (a ): 7,5 m/s h, AG Declaraţia de conformitate CE este inclusă...
 • Page 53 Păstraţi toate avertismentele şi Purtaţi echipamentul individual de protecţie. În funcţie de aplicaţie, folosiţi o mască de protec- instrucţiunile pentru consultări ţie, ochelari de protecţie sau viziere de protecţie. Dacă este cazul, purtaţi o mască de protecţie ulterioare. contra prafului, mijloace de protecţie a auzului, Termenul „maşină...
 • Page 54 Reculul este rezultatul utilizării incorecte a sculei Avertismente suplimentare specifice privind sigu- electrice şi/sau al procedeelor sau condiţiilor de lucru ranţa operaţiunilor de retezare abrazivă: necorespunzătoare, putând fi evitat prin adoptarea unor Nu „blocaţi” discul abraziv de retezat şi nici măsuri de precauţie adecvate prezentate în continuare.
 • Page 55 Avertismente suplimentare privind siguranţa: AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi Atunci când folosiţi discuri cu centru adâncit, familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare asiguraţi-vă că folosiţi numai discuri armate cu repetată) să înlocuiască respectarea strictă a fibră de sticlă. normelor de securitate pentru acest produs. NU UTILIZAŢI NICIODATĂ...
 • Page 56 Funcţie de pornire lentă Montarea sau demontarea discului cu centru depresat sau discului Funcţia de pornire lentă atenuează şocul de pornire. lamelar Accesoriu opţional ASAMBLARE AVERTIZARE: Atunci când utilizaţi un disc cu centru depresat sau un disc lamelar, apărătoarea ATENŢIE: discului trebuie montată...
 • Page 57 Montarea sau demontarea discului abraziv Operarea cu disc de retezare abraziv/disc de diamant Accesoriu opţional ► Fig.8: 1. Contrapiuliţă de presare 2. Disc abraziv Accesoriu opţional 3. Taler de cauciuc AVERTIZARE: Atunci când utilizaţi un disc Montaţi talerul de cauciuc pe arbore. abraziv pentru retezat/disc de diamant, asigu- Instalaţi discul pe talerul de cauciuc şi înşurubaţi raţi-vă...
 • Page 58 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- periei. Aceasta poate duce la o rupere timpurie. sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita Utilizarea cu peria de disc din sârmă autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.
 • Page 59: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita.
 • Page 60: Technische Daten

  WARNUNG: Der angegebene Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) Schwingungsemissionswert wird für ermittelt gemäß EN60745: Hauptanwendungen des Elektrowerkzeugs verwendet. Wird das Elektrowerkzeug jedoch Modell 9557HNR für andere Anwendungen verwendet, kann der Arbeitsmodus: Oberflächenschleifen Schwingungsemissionswert abweichen. Vibrationsemission (a ): 7,5 m/s h, AG Messunsicherheit (K): 1,5 m/s EG-Konformitätserklärung...
 • Page 61 Verwenden Sie keine beschädigten Zubehörteile. Allgemeine Sicherheitswarnungen Überprüfen Sie die Zubehörteile vor jedem Gebrauch: für Elektrowerkzeuge z. B. Schleifscheiben auf Absplitterungen und Risse, Schleifteller auf Risse, Brüche oder übermäßigen Verschleiß, Drahtbürsten auf lose oder rissige Drähte. WARNUNG: Lesen Sie alle Falls das Elektrowerkzeug oder das Zubehörteil her- Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch.
 • Page 62 Warnungen vor Rückschlag und damit zusammen- Die Schutzhaube muss sicher am hängenden Gefahren Elektrowerkzeug befestigt und für maxi- male Sicherheit positioniert werden, um Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf den auf die Bedienungsperson gerichteten Klemmen oder Hängenbleiben der Schleifscheibe, des Schleiftellers, der Drahtbürste oder eines anderen Schleifscheibenbetrag minimal zu halten.
 • Page 63 Stützen Sie Platten oder andere übergroße Verwenden Sie nur die vorgeschriebene Fläche Werkstücke ab, um die Gefahr von Klemmen der Schleifscheibe für Schleifarbeiten. oder Rückschlag der Trennscheibe zu mini- Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsich- mieren. Große Werkstücke neigen dazu, unter tigt laufen.
 • Page 64: Montage

  FUNKTIONSBESCHREIBUNG MONTAGE VORSICHT: VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Vergewissern Sie sich vor der jeder Einstellung oder Funktionsprüfung des Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz Stromnetz getrennt ist. getrennt ist.
 • Page 65: Betrieb

  HINWEIS: Verwenden Sie die in dieser Anleitung VORSICHT: Vergewissern Sie sich, dass angegebenen Schleifer-Zubehörteile. Diese Teile der Montageteil des Innenflansches genau in den müssen getrennt gekauft werden. Innendurchmesser der gekröpften Trennschleifscheibe / Fächerscheibe passt. Die Montage des Innenflansches auf der falschen Seite kann zu gefährlichen Vibrationen führen. BETRIEB Montieren Sie den Innenflansch an der Spindel.
 • Page 66 Betrieb mit Trennschleifscheibe / Betrieb mit Topfdrahtbürste Diamantscheibe Sonderzubehör Sonderzubehör VORSICHT: Überprüfen Sie den Betrieb der Bürste, indem Sie das Werkzeug bei Nulllast lau- WARNUNG: Benutzen Sie beim Arbeiten mit fen lassen und sicherstellen, dass sich niemand einer Trennschleifscheibe/Diamantscheibe nur vor der Bürste oder in ihrer Linie befindet.
 • Page 67: Wartung

  SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in die- ser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Page 68 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885464B970 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20200430...

This manual is also suitable for:

9558hnr0088381808811

Table of Contents