Download Print this page

Additional Important Safety Instructions - Honeywell HYF260E Operating Instructions Manual

Oscillating tower fan with remote control
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
INKÖPSVILLKOR
Som villkor för köpet tar köparen på sig ansvaret för att denna
produkt används och omhändertas i enlighet med denna
bruksanvisning. Köparen och användaren ska själv avgöra när
och hur länge denna produkt ska användas.
VARNING: VID PROBLEM MED DENNA PRODUKT SKA
INSTRUKTIONERNA I GARANTIVILLKOREN FÖLJAS.
FÖRSÖK INTE ATT PÅ EGEN HAND ÖPPNA ELLER
REPARERA PRODUKTEN EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA
ATT GARANTIN UPPHÖR OCH DESSUTOM SKADA SÅVÄL
PERSONER SOM EGENDOM.
Denna produkt är CE-märkt och tillverkas i överensstämmelse
med det elektromagnetiska direktivet 2014/30/EU,
lågspänningsdirektivet 2014/35/EU, RoHS-direktivet
2011/65/EU och direktivet för energianvändande produkter
2009/125/EC.
Rätt till tekniska ändringar förbehållen.
HYF260E/HYF290E
220–240 V ~ 50Hz
35W
36
ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS
• This appliance is not intended for use
by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
ENGLISH (ZA)
concerning use of appliance by a
person responsible for their safety.
• Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
37

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell HYF260E

This manual is also suitable for:

Hyf290eHyf290